Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi sår gräsytor till ängsmark

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Arbetet kommer ske i etapper och beräknas vara klart 2024.

Planen är att anlägga 24 000 kvadratmeter ängsytor längs med Viskans park och den första ängsmarken börjas sås på Göta i oktober 2022. Längre fram kommer det även sås i Knalleland, Centrum och på Norrby.

Vi gör det bättre för våra pollinatörer

På grund av att så mycket mark exploaterats är det inte lätt att vara insekt idag. Samtidigt är pollinerande insekter livsviktiga för oss människor. De ser till växter ska kunna fortplanta sig och finnas kvar - växter som är viktiga för både oss människor och djur.

Det finns över 3 000 olika slags pollinatörer, till exempel bin, dag- och nattfjärilar och skalbaggar. För att de ska trivas behöver de gröna stråk, mat, vatten och mörka nätter. Det får de bland annat genom att vi skapar mer ängsmark. Med pollineringsprojektet förbättrar vi ytor och visar vägen för bin och insekter!

Ett bi i en blomma
Information, ikon

Mer om pollineringsprojektet

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-31] Vi sår gräsytor till ängsmark

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol