Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

99 procent trygghet i årets föräldraenkät

Artikeln publicerades:

Varje år får föräldrar som har barn i Borås Stads förskolor möjlighet att tycka till om verksamheten genom att besvara en enkät. Förskolorna har haft exceptionellt goda resultat i föräldraenkäten de senaste åren och i år ökar resultatet ännu mer.

På frågan om trygghet anger 99 procent att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan! Det är en ökning från förra året då tryggheten låg på 97 procent. Resultatet har succesivt stigit under de senaste åren, trots att det redan legat på höga nivåer.

– Jag blir stolt och rörd av att föräldrarna verkligen ser och uppskattar det intensiva arbete vår personal på förskolorna gör. Resultatet är en direkt återspegling av det engagemang som rektorer och pedagoger investerar varje dag, och utvecklingsarbetet som pågår. Det är tydligt att föräldrarna uppskattar och litar på att deras barn trivs, utvecklas och lär sig på förskolan, säger Ina Furtenbach, förvaltningschef.

Nu kommer varje förskola att gå igenom de svar och kommentarer de fått, analysera och diskutera tillsammans. Varje förskola har fått kommentarer i fritext och det finns mer information bakom svaren. Förskolorna kommer sedan att återkoppla till sina föräldrar och tillsammans gå igenom kommentarer, beröm och förslag på eventuella förändringar. Under våren genomförs också årets utvecklingssamtal då individuella barns utveckling och lärande följs upp i samspel mellan förskola och föräldrar.

Genomgående höga resultat i årets enkät

Årets undersökning visar bland annat att 98 procent av föräldrarna anser att barnet trivs på förskolan. 97 procent uppger att de är nöjda med sitt barns förskola och 98 procent upplever att samarbetet med förskolan fungerar bra.

Årets resultat i korthet:

  • Jag känner mig trygg när jag lämnar mitt barn, 99 procent
  • Mitt barn trivs på förskolan, 98 procent
  • Jag tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra, 98 procent
  • Mitt barn utvecklas och lär sig på förskolan, 97 procent
  • Jag får information om hur det går för mitt barn på förskolan, 94 procent
  • Jag är nöjd med mitt barns förskola, 97 procent

Totalt har 4 764 föräldrar svarat på enkäten, vilket motsvarar 84 procent och är ett väldigt högt deltagande.

Glad pojke i närbild

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-26] 99 procent trygghet i årets föräldraenkät

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol