Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Är du en av 1 600 utvalda boråsare?

Artikeln publicerades:

1 600 invånare i Borås Stad har möjlighet att tycka till om sin kommun. Statistiska centralbyrån (SCB) skickade ut en enkät till slumpvist utvalda boråsare i slutet av augusti.

Många har redan besvarat enkäten men vi önskar att ännu fler tar chansen att göra sin röst hörd.

Har du fått enkäten och ännu inte besvarat den? Gör då gärna det. Sista dagen för att skicka in enkäten med post är den 3 november. Den som besvarar enkäten på webben har till den 7 november på sig.

Medborgarundersökning vartannat år

Medborgarundersökningen genomförs av SCB vartannat år och i den kan du tycka till om verksamheterna i Borås Stad och hur det är att bo och verka här. Frågorna handlar bland annat om vad du tycker du om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, hur stort förtroende du har du för kommunen och hur trygg du känner dig utomhus i området där du bor.

Hur går det till?

Du som är utvald att delta i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Dina svar är viktiga!

Dina svar är viktiga i vårt fortsatta utvecklingsarbete och genom att du deltar kan vi få veta vad du är nöjd med och vad vi kan förbättra. Vi kommer att använda resultatet som underlag för att förbättra för dig som invånare.

Vi är intresserad av din uppfattning, du behöver alltså inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara.

När kommer resultaten?

Under december 2023 publiceras resultatet på Statistiska centralbyråns webbplats.

Borås Stads resultat kommer också att publiceras på vår webbplats i januari 2024.

Är du en av de utvalda?
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-09-20] Är du en av 1 600 utvalda boråsare?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol