Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads gymnasieelever når bra resultat visar Öppna jämförelser 2023

Artikeln publicerades:

Borås Stads gymnasieelever når bra resultat jämfört med medelvärdet för samtliga gymnasieskolor i landet. Det framgår av de öppna jämförelser som förbundet Sveriges Kommuner och Regioner publicerade idag.

Öppna jämförelser 2023 visar resultaten för Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2021/2022 i jämförelse med alla gymnasieskolor i landet. Borås Stads gymnasieskolor ligger i paritet med medel i riket inom samtliga områden:

Andelen elever som når en gymnasieexamen inom 4 år ligger 4 procent över riksgenomsnittet, vilket placerar Borås Stads gymnasieskolor bland de bästa 25 procenten av landets kommuner.

Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år ligger något över genomsnittet i riket. Den genomsnittliga betygspoängen ligger något under medel för riket.

– Vi når fortsatt goda resultat och står oss väl i jämförelse med riket. Förvaltningens kontinuerliga arbete med utvecklingsfrågor ger resultat, säger Anna Stensson, chef för kvalitet och utveckling på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Övertygelsen om att alla elever vill och kan lära är utgångspunkten för ökad måluppfyllelse på Borås Stads gymnasieskolor. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsarbete följer nämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås med de tre utvecklingsområdena: det goda lärandet, kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna arbetar med sina egna utvecklingsplaner, förbättringsområden och strategier kopplade till måluppfyllelsen på respektive skola.

Elever som pekar på en skärm

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-22] Borås Stads gymnasieelever når bra resultat visar Öppna jämförelser 2023

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol