Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Extra samrådsmöte för Enhörningen 6 och 7, Tullen

Artikeln publicerades:

Våra planarkitekter arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för fastigheten Enhörningen 6 och 7 på Tullen. Planens syfte är att utöka exploateringen för bostadsändamål i området samtidigt som vi tar hänsyn till omgivande kulturmiljö.

Förslaget innebär att ett flerbostadshus i tre våningar med tillhörande komplementbyggnad och parkeringslösning byggs. Totalt skulle huset innehålla mellan 23 och 27 lägenheter. Idag finns det en befintlig villa på platsen som alltså ersätts.

Nu har du möjlighet att tycka till om planen

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Mellan 21 juni och 27 augusti pågår samrådstiden och du kan maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se (skriv planens diarienummer BN2019-1458 i ämnesraden). Vi vill ha dina synpunkter senast den 27 augusti.

Onsdag den 23 augusti mellan klockan 17:00 och 18:30 håller vi ett extra samrådsmöte i Kulturhuset (nedre plan) via ingången från Sturegatan 36. Om du inte har möjlighet att delta på mötet är du välkommen att höra av dig till ansvarig handläggare för att få svar på eventuella frågor.

Illustration av huset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-08-08] Extra samrådsmöte för Enhörningen 6 och 7, Tullen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol