Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tullen, Enhörningen 6 & 7

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-001458 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att utöka exploateringen för bostadsändamål i området samt säkerställa hänsyn till omgivande kulturmiljö. Planförslaget innebär att ett flerbostadshus i tre våningar med 23 – 27 lägenheter med tillhörande komplementbyggnad och parkeringslösning uppförs på fastigheten. Bebyggelsen ersätter en befintlig villa.

Detaljplanen belyser stadsdelens kulturhistoriska sammanhang samt planområdets framtida roll i den tidstypiska kompostionen som omgivande bebyggelse och grönska utgör. Ny bebyggelse skall därför förhålla sig till ett antal för Tullen karaktäristiska kvaliteter.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 21 juni - 3 september 2023.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Tullen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-23] Tullen, Enhörningen 6 & 7

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol