Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Invigning av Allégatans nya belysning

Artikeln publicerades:

Nu är Allégatans nya belysning på plats! Under helgen firades att en av Borås mest centrala gator har blivit ljusare, tryggare och trevligare. Det bjöds på tal, fika och underhållning för både stora och små.

Den senaste månaden har installationen av ny belysning på Allégatan pågått för fullt och arbetet blev färdigt strax innan julafton. Projektet är ett samarbete mellan Sparbanken Sjuhärad, Borås Stad och Centrumfastigheter i Borås. Tillsammans har de velat göra en av Borås mest centrala gator ljusare, tryggare och trevligare.

Allégatans belysning har länge varit en viktig fråga för boråsarna. I och med samarbetet har projektet varit möjligt att ro i hamn.

– Det är en gata som många känner till och vistas på dagligen, därför är det extra roligt att projektet har blivit av. Vi är mycket nöjda med resultatet och hoppas att boråsarna känner det samma, berättar Magnus Palm, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen.

Förhoppningen från de olika aktörerna är att samarbetet kan inspirera till fler projekt i samma anda. Några mindre projekt är redan igång. Det rör sig bland annat om effektbelysning i handräckena längs trapporna mellan Allégatan och Sandgärdsgatan, gobo-strålkastare som projicerar ljusbilder på utvalda fasader och gator, samt punktbelysning på vissa träd utmed Allégatan.

Trottoarerna som tidigare var beroende av ljuset från butikernas skyltfönster täcks nu även av ett varmt ljus från de nya armaturerna som pryder huvuddelen av Allégatans fasader. Fastighetsägarna som också varit med och finansierat projektet ser den nya belysningens potential att få stadskärnan att kännas levande. I förlängningen gynnar det även de företag som hyr många av lokalerna längst med stråket.

Invigning och firande

Den nya belysningen invigdes på lördagen den 13 januari. På Färgerigatan, mellan Sagateatern och Hemgården, bjöds det på tal, underhållning och fika. Delar av den nya belysningen tändes upp och samtliga av projektets samarbetspartners var på plats för att fira Allégatans nya upplysta utseende tillsammans med boråsarna.

Invigningen sammanföll med tjugondagknut och firades tillsammans med andra aktiviteter som ägde rum i staden samma dag.

Trygghetsperspektiv utifrån Handbok för trygghet i offentlig miljö

Borås Stad har som mål att jobba för en tryggare offentlig miljö, både långsiktigt och kortsiktigt. En viktig del av arbetet är att hitta gemensamma faktorer som påverkar människors upplevda och faktiska trygghet. Det görs bland annat genom att ha en öppen dialog med invånare, fastighetsägare, verksamheter och föreningar. Belysning är en av faktorerna och en förutsättning för att en plats ska kunna användas efter mörkrets inbrott. En god belysning hjälper till att locka fler människor till platsen och kan även fungera brottsförebyggande.

Handbok för trygghet i offentlig miljö

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-15] Invigning av Allégatans nya belysning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol