Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska förvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Administration

Administrationen består av två funktioner:

Ekonomi-funktionen

Ansvarig chef: Katarina Lindgren, telefon: 033-35 74 30

HR-funktionen

Ansvarig chef: Jessika Olausson, telefon: 033-35 74 29

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen ansvarar för gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar i Borås.
Vi förnyar trafikbilden och genomför planer för en bättre trafikmiljö.

Ansvarig chef : Per Söderquist, telefon: 033-35 74 55

Park- och skogsavdelningen

Park- och skogsavdelningen ansvarar för att alla anlagda parker och lekplatser är välskötta, inspirerande och skapar trivsel. Avdelningen förvaltar 9 800 hektar produktiv skogsmark och ansvarar för skötsel av Borås Stads naturreservat och vandlingsleder.

Ansvarig chef : Anders Hägerström, telefon: 033-35 75 70

Persontransportavdelningen

Persontransportavdelningen ansvarar för att du som har rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst enkelt och smidigt kan ta dig dit du ska. Avdelningen ansvarar även för särskoleskjuts för grund- och gymnasiesärskola samt handläggning av skolskjuts.

Ansvarig chef: Ivanka Zejnilovic, telefon: 033-35 50 57

Lantmäteriavdelningen

Lantmäteriavdelningen ska fungera som kommunal lantmäterimyndighet i Borås Stad. Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och att föra fastighetsregistret med digital registerkarta.

Lantmäteriavdelningen för också plan-, byggnads- och adressregister med tillhörande kartredovisning, deltar i plan- och bygglovsprocessen, utför vissa fastighetsrättsliga uppdrag samt bereder ärenden till namnberedningen.

Ansvarig chef: Åsa Wirgonsson, telefon: 033-35 85 25

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniska förvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...