Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tekniska förvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Administration

Administrationen består av två funktioner:

Ekonomi-funktionen
Ansvarig chef: Sara Wingren, telefon: 033-35 74 30

HR-funktionen
Ansvarig chef: Jessika Olausson, telefon: 033-35 74 29

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen ansvarar för gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar i Borås.
Vi förnyar trafikbilden och genomför planer för en bättre trafikmiljö.

Ansvarig chef : Alf Iwarson, telefon: 033-35 74 55

Park- och skogsavdelningen

Park- och skogsavdelningen ansvarar för att alla anlagda parker och lekplatser är välskötta, inspirerande och skapar trivsel. Avdelningen förvaltar 9 800 hektar produktiv skogsmark och ansvarar för skötsel av Borås Stads naturreservat och vandlingsleder.

Ansvarig chef : Anders Hägerström, telefon: 033-35 75 70

Persontransportavdelningen

Persontransportavdelningen ansvarar för att du som har rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst enkelt och smidigt kan ta dig dit du ska. Avdelningen ansvarar även för särskoleskjuts för grund- och gymnasiesärskola samt handläggning av skolskjuts.

Ansvarig chef: Christer Norberg, telefon: 033-35 50 57

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniska förvaltningens organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol