Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 19 juni sammanträdde Kommunstyrelsen. På sammanträdet diskuterades bland annat ekonomiska ramar för 2024 och ett västsvenskt ställningstagande om ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som Kommunstyrelsen behandlade.

Ekonomiska ramar för kommunens arbete med budgeten för 2024

Det ekonomiska läget ser problematiskt ut inför 2024 med flera osäkerhetsfaktorer såsom konjunktur, inflation och kostnadsökningar i stadens verksamheter. I ramarna för 2024 beräknas nämndernas kommunbidrag öka med 2,6 % jämfört med 2023, vilket ska täcka löneökningar och ökningar av övriga kostnader. Nämnderna får också ett effektiviseringskrav på 1 % inför höstens budgetarbete som förutsättning, beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året.

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Kommunstyrelsen beslutade att Borås ska ställa sig bakom den gemensamma skrivelse som kommunerna längs den blivande nya järnvägen Borås-Göteborg, tillsammans med ytterligare västsvenska aktörer, har kommit överens om. I skrivelsen anges ett antal förutsättningar för den nya järnvägen.

Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Uppställningsplats för lastbilar på Viared

Kommunstyrelsen beslutade att en lastbilsparkering ska anläggas på Viared Västra till en kostnad av 3 miljoner kronor. Uppställningsplatsen blir en asfalterad plan, som kameraövervakas för god säkerhet. Det kommer att finnas en enkel byggnad för dusch och toalett. Parkering kommer att vara kostnadsfri men tidsbegränsad.

Vindparker i Rångedala och Viskafors

Två olika företag visar intresse för att bygga vindkraft i Rångedala respektive Viskafors. Kommunstyrelsen ställer sig initialt positiv till att använda mark för vindkraft i båda dessa områden. Men om kommande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller annat framkommer som påverkar kommunstyrelsens ställningstagande, så kan möjligheterna att etablera vindparkerna bli annorlunda och kanske inte kan genomföras alls, eller på annat sätt än planerat.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 19 juni 2023

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-20] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol