Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-19.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-07-03 10.48
Kommunstyrelsens protokoll 2023-06-19 Bilagor.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2023-07-03 10.48

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-06-19 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 38.8 MB. 38.8 MB 2023-06-09 14.31
Kommunstyrelsen 2023-06-19 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-06-09 14.31
Kommunstyrelsen 2023-06-19 Handlingar.pdf Pdf, 199.8 MB. 199.8 MB 2023-06-14 15.04

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00419 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00429 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Fyllnadsval till Baltic-Link Association
  Dnr 2023-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 5. Kc2 Valdistriktsindelning för Borås Stad inför EU-valet 2024
  Dnr 2023-00400 1.4.3.0 Programområde 1
 6. Kc3 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2023
  Dnr 2023-00340 1.1.4.0 Programområde 1
 7. Kc4 Lastbilsparkering Viared
  Dnr 2023-00409 3.3.6.0 Programområde 4
 8. Kc5 Justering av bolagsordning för BoråsBorås TME AB
  Dnr 2023-00487 1.3.1.1 Programområde 1
 9. M1 Borås Stads trädplan
  Dnr 2021-00604 3.1.2.8 Programområde 4
 10. M2 Utökning av verksamhetsområden för VA 2022
  Dnr 2023-00464 3.3.2.25 Programområde 4
 11. M3 Förlängning av markanvisning för Norrmalm 1:1 i Borås. Se dnr 2013-00499
  Dnr 2020-00483 3.1.2.2 Programområde 4
 12. E1 Ekonomiska ramar 2024
  Dnr 2023-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 13. E2 Hyresuppräkning 2024
  Dnr 2023-00457 2.6.3.25 Programområde 3
 14. E3 Villkorsändring Simonsland Marketplace
  Dnr 2023-00108 2.6.1.2 Programområde 3
 15. E4 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2023-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 16. E5 Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås för 2022
  Dnr 2023-00443 2.4.4.0 Programområde 1
 17. E6 Anhållan om kommunal borgen Dalsjöfors scoutkår
  Dnr 2023-00368 2.4.2.4 Programområde 1
 18. E7 Delårsrapport januari - april 2023
  Dnr 2023-00432 1.2.4.1 Programområde 1
 19. E8 Bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening
  Dnr 2023-00465 3.3.1.0 Programområde 1
 20. N1 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD): Avsluta samarbetet med Yancheng
  Dnr 2021-00773 1.1.6.4 Programområde 1
 21. SP1 Ansökan om planbesked för del av Krökling 1:1 (Krökling gård) Sparsör
  Dnr 2023-00241 3.1.1.1 Programområde 4
 22. SP2 Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 2022
  Dnr 2023-00311 3.3.4.0 Programområde 4
 23. SP3 Granskningsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
  Dnr 2021-00825 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP4 Yttrande över ansökan om planbesked för
  Frufällan, Fristads-Rölle 1:21
  Dnr 2023-00240 3.1.1.1 Programområde 4
 25. SP5 Svar på uppdrag från Kommunfullmäktige att ta fram en Vindbruksplan. Se dnr 2015-00131
  Dnr 2022-00592 3.1.1.0 Programområde 4
 26. SP6 Svar på inbjudan till samråd - Vindpark i Rångedala
  Dnr 2022-00793 1.1.2.1 Programområde 4
 27. SP7 Svar på inbjudan till samråd - Vindpark Våssberg
  Dnr 2021-00913 1.1.2.1 Programområde 4
 28. SP8 Detaljplan för Skäftingsbacka 1:129 Borås Stad
  Dnr 2023-00232 3.1.1.1 Programområde 4
 29. SP9 Ny järnväg Göteborg – Borås, västsvenskt ställningstagande
  Dnr 2020-00275 3.3.4.0 Programområde 4
 30. MK1 Klimatrapport 2023
  Dnr 2023-00459 3.2.1.0 Programområde 2

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Initiativärenden

Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-06-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol