Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt stängsel kring slamlagunen

Artikeln publicerades:

Den här veckan börjar arbetet med att sätta upp ett permanent stängsel kring den så kallade slamlagunen i skogsterrängen bakom Blå Stjärnans Djursjukhus. Ett mer tillfälligt uppsatt stängsel ersätts därmed.

Under åren 1946 till 1954 dumpades avlopps- och industrislam i en svacka uppe i ett bergigt skogsområde ovanför stadsdelen Gässlösa. Att detta hade skett föll i stort sett i glömska, men vid provtagningar och inventeringar av området 2017-2018, på grund av att Gässlösa avloppsreningsverk skulle läggas ner, återfanns det som kom att kallas slamlagunen. Uppmärksamheten blev stor i medierna.

Ett stängsel sattes på plats runt hela lagunen snart efter nyupptäckten. Provtagningar har följt som visar att marken innanför stängslet är kraftigt förorenad, och måste saneras för att hindra att miljöskadliga ämnen fortsätter att sippra ut ur lagunen, för att så småningom via bäckar och diken nå Viskan.

Stängslet börjar bli uttjänt, och därför ersätts det nu med ett nytt och kraftigare stängsel. Risken att någon ska förirra sig ut i den ganska otillgängligt belägna slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark, är visserligen inte stor, men eftersom det finns stigar och promenadvägar ganska nära, så ska lagunen naturligtvis ändå vara väl inhägnad.

Att utreda och besluta om lämpligaste metoden att sanera området kräver en lång och noggrann process, som inte är avslutad. Kommunstyrelsen har avsatt pengar för att täcka saneringskostnaderna, men ännu har inte saneringsmetod valts.

Tidigare utredningar pekar på två huvudinriktningar: att rena ytvattnet som lämnar lagunen genom att låta det gå genom någon typ av filter, eller att gräva bort förorenat material och lägga det på deponi på avfallsanläggningen Sobacken. Miljötillstånd för sådan deponering där finns inte ännu.

Ett stängsel framför slamlagunen, som liknar en vanlig våtmark med vass och en liten vattensamling. Foto: Kennet Öhlund
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-04] Nytt stängsel kring slamlagunen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol