Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Praktikplatsen.se drabbad av intrång – risk att personuppgifter läckt

Artikeln publicerades:

Göteborgsregionen har haft intrång i delar av sin externa IT-miljö. Ett av de system som drabbats är praktikplatsen.se. Det finns en risk att personuppgifter har läckt, även om Göteborgsregionens leverantör bedömer att sannolikheten är låg.

Grundskoleförvaltningen använder Praktikplatsen.se för administration av praktikplatser i årskurs 8 och 9 samt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för vård och omsorgsstudenter. Har du studerat på någon av dessa de senaste 2 åren kan du vara drabbad.

De personuppgifter som finns på praktikplatsen.se är namn, födelsenummer (sex första siffrorna), postadress och e-postadress. Inga skyddade personuppgifter läggs in i systemet. Alla personuppgifter gallras bort efter två år.

Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Du hittar mer information om intrånget på Göteborgsregionens webbplats:

Intrång i GR:s IT-system | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor kontakta respektive förvaltning via Borås stads växel

Person som använder dator.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-04] Praktikplatsen.se drabbad av intrång – risk att personuppgifter läckt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol