Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Produktionsplanen för 2024 är beslutad

Artikeln publicerades:

Tidigare i december beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en produktionsplan för 2024. Planen är en politisk prioritering som berättar hur Borås Stad ska arbeta med olika byggplaner och projekt.

Det finns flera olika saker som påverkar vad som prioriteras. Produktionsplanen är en sammanvägd bedömning av var man ser störst behov och vad som hjälper kommunen att nå våra gemensamma mål och visioner. Med hjälp av produktionsplanen blir det lättare att fördela resurser under året.

– Produktionsplanen hjälper oss att vara transparenta och tydliga gentemot våra exploatörer, säger Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Under 2024 fortsätter vi skapa detaljplaner för verksamhetsmark. I produktionsplanen finns också många detaljplaner för kommunala projekt, bland annat ett vård- och omsorgsboende (VOBO), och flera detaljplaner för bostäder. Många av projekten är redan nu igång och några planeras att starta upp under 2024. Totalt består de de prioriterade detaljplanerna av cirka 2 300-3 500 nya bostäder och cirka 250-420 hektar verksamhetsmark.

– Vi har fortsatt fokus på behovet av verksamhetsmark. Samtidigt planerar vi för bostäder så att staden är redo när marknaden vänder, säger Kerstin Hermansson (C), kommunalråd.

Flygbild över Borås i solnedgång
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-20] Produktionsplanen för 2024 är beslutad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol