Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi vill att fler barn ska kunna gå på Tummarpskolan

Artikeln publicerades:

Fler skolplatser, större lokaler och bättre gång- och cykelvägar samtidigt som vi bevarar kulturhistoriska byggnader. Det är vad vi vill uppnå genom detaljplanen för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan.

Fler skolplatser, större lokaler och bättre gång- och cykelvägar samtidigt som vi bevarar kulturhistoriska byggnader. Det är vad vi vill uppnå genom detaljplanen för Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan.

I takt med att Dalsjöfors växer behöver Tummarpskolan fler skolplatser och större lokaler. Idag går cirka 180 elever på skolan, från förskoleklass till och med årskurs 3. Den nya detaljplanen möjliggör för 700 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Utpekade kulturhistoriska byggnader som finns inom planområdet ska också skyddas. De familjer som bosätter sig och de som redan bor i området ska kunna känna sig trygga med att barn kan ta sig till och från skola på ett säkert sätt. Därför föreslås trafikåtgärder i samband med detaljplanearbetet för att skapa säkra gång- och cykelmöjligheter.

Samrådsmöte

Tisdag 2 maj bjuder vi in till ett samrådsmöte. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum: Tisdag 2 maj

Tid: Klockan 17.30–19.00

Plats: Tummarpskolans matsal, Boråsvägen 54, 516 31 Dalsjöfors, Borås.

Flygbild över Tummarpskolan
Information, ikon

Mer om Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Samrådstiden pågår mellan 3 april och 8 maj 2023. Du kan maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2021 - 2244 i ämnesraden.

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-29] Vi vill att fler barn ska kunna gå på Tummarpskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol