Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi vill att fler ska kunna bo i Sjömarken

Artikeln publicerades:

Vi arbetar just nu med att ta fram en detaljplan för fastigheten Lindebergshult 1:252 med flera i Sjömarken. Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus, parhus och kedjehus.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till angränsande natur- och rekreationsområden. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 70 bostäder i ett naturnära läge. Naturmarken i området utformas för att skapa kopplingar till omgivande natur för rekreation, biologisk mångfald och hantering av dagvatten.

Tycka till om planen

Gör din röst hörd under granskningstiden mellan 28 mars och 3 maj. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2012-366 i ämnesraden. Vi vill ha dina synpunkter senast den 3 maj.

Granskningsmöte

Tisdag 18 april håller vi i ett granskningsmöte i Sjömarkenskolans matsal. På mötet kommer representanter från kommunen finnas på plats.

Datum: Tisdag 18 april
Tid: Klockan 17:00 till 18:30
Plats: Sjömarkenskolans matsal, 518 41 Sjömarken

Skiss över Lindebergshult

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-17] Vi vill att fler ska kunna bo i Sjömarken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol