Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa
tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som angränsar till planområdet. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 70 bostäder i ett naturnära läge. 

Planområdet ligger i norra delen av Sjömarken, cirka 6,5 km väster om Borås centrum och består till stor del
av ett avverkat skogsområde. Planområdet avgränsas av skogsområden mot norr och väster samt av enfamiljsbostäder i form av fristående villor mot öster och söder. Mot söder gränsar en mindre del av planområdet till Alingsåsvägen. Planens markanvändning strider mot gällande Översiktsplan (ÖP18) och handläggs därför med utökat förfarande och planeras att antas av Kommunfullmäktige.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 28 mars - 3 maj 2023.

 

Planhandlingar granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta granskning.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2023-03-27 18.18
Planbeskrivning granskning.pdf Pdf, 29 MB, öppnas i nytt fönster. 29 MB 2023-03-27 18.18
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2023-03-27 18.18

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Utredningar

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Äldre handlingar från samrådet

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol