Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever under vecka 8

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Utifrån rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande fattat beslut om hel fjärr- och distansundervisning under vecka 8 för samtliga elever inom gymnasieskolan. Restriktivitet råder kring undantag. Möjlighet att hämta lunch kommer fortsatt att erbjudas under perioden. Elever uppmanas att ta kontakt med sin gymnasieskola vid frågor om planering för undervisning eller annat.

Gymnasiesärskolan är fortsatt undantagen beslutet.

Läget för situationen med smittspridning av Covid-19 ändras snabbt, därav besked med kort varsel. Förvaltningen förväntar sig nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland i slutet av vecka 8. Information går ut till elever och vårdnadshavare så snart förvaltningen och nämnden har fattat beslut om den kommande perioden.

Om du som elev känner oro kring din utbildning eller ditt mående så är det viktigt att du tar en kontakt med din lärare eller rektor för stöd och råd. Du kan också alltid vända dig direkt till någon av elevhälsans personal på din skola. Du hittar kontaktuppgifter genom att klicka dig vidare till din gymnasieskola.

Gymnasieskolor

En bok med ett äpple på. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-22] Fjärr- och distansundervisning för gymnasieelever under vecka 8

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol