Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flera utvecklingsområden inom Borås Stads funktionshinderverksamhet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Brukare inom funktionshinderverksamheten har för sjunde året i rad svarat på frågor i en nationell brukarundersökning om hur de upplever det stöd som de får. Resultaten visar att Borås Stad är i nivå med riksgenomsnittet på flera områden, men också att det finns flera utvecklingsområden att arbeta med.

Under hösten har brukare fått möjlighet att svara på frågor om vad de tycker om det stöd som de får från Borås Stad. I år svarade 480 personer på enkäten, vilket är lite mer än hälften av alla brukare. Det gör att resultaten måste tolkas med viss försiktighet, eftersom nästan varannan brukare inte har svarat på enkäten.

Styrkor och svagheter inom Borås Stads funktionshinderverksamhet

Totalt sett får Borås Stad högst resultat kring trivsel och att brukarna känner sig trygga med personalen. Där ligger våra resultat på ungefär samma nivåer som i andra kommuner.

Den verksamhet som sticker ut i positiv bemärkelse är daglig verksamhet enligt LSS. Där är till exempel resultaten över riksgenomsnittet i frågor som handlar om att brukarna upplever att de får den hjälp de vill ha, har förtroende för personalen och är trygga på sin dagliga verksamhet.

De områden Borås Stad får lägst resultat handlar om kommunikation: både brukarnas upplevelse av hur de förstår personalen och hur personalen förstår dem.

Brukarundersökningen hjälper oss att bli bättre

Brukarundersökningen gör det möjligt för oss att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner. Det är viktigt att få en överblick både över det som fungerar bra, och det som behöver bli bättre.

Med hjälp av brukarundersökningen kan vi identifiera svagheter och arbeta med dem. Sociala omsorgsförvaltningen, som ansvarar för funktionshinderverksamheten i Borås Stad, har till exempel flera arbeten på gång utifrån tidigare års resultat.

– Efter flera år med lägre resultat inom socialpsykiatrin har förvaltningen gjort en stor utbildningssatsning som syftar till att öka brukarnas trygghet. Resultaten visar nämligen att särskilt kvinnor inom socialpsykiatrin är särskilt utsatta och känner större otrygghet än män. Nu arbetar förvaltningen med kompetensutveckling till personal inom socialpsykiatrin för att stärka bemötandet och kunskapen om målgruppen, säger Richard Brevik, verksamhetschef på Sociala omsorgsförvaltningen.

– Ett av förvaltningens två målområden handlar om delaktighet och att stärka brukares inflytande. När varje enhet arbetar med det målet är förhoppningen att det ska leda till att stärka just kommunikationen – så att personal pratar så att brukare förstår, men också att brukare får bättre hjälpmedel och metoder att kunna uttrycka sig. Vi har också anställt en handledare för att stärka personalens kompetens inom autism och att de i högre utsträckning ska kunna bemöta och förstå brukare med komplexa funktionsnedsättningar, säger Annica Sommar, chef för kvalitet- och utvecklingsenheten på Sociala omsorgsförvaltningen.

Två personer som kör en person i rullstol på en grusväg en solig dag

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-13] Flera utvecklingsområden inom Borås Stads funktionshinderverksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol