Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler lägenheter i Villastaden

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I början av året höll vi ett samrådsmöte kring en detaljplan för fastigheten Tranan 2 i Villastaden. Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är tyvärr förfallen.

Nu är det dags för granskning! Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Det innebär fler centrala lägenheter i Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i vardagen.

– Villastaden som stadsdelen har höga kulturhistoriska värden, och då blir det extra viktigt att den nya byggnaden ges en god gestaltning, berättar Maria Mansfield, plankonsult i Borås Stad.

Planen innebär ett tillskott på cirka 15 - 20 lägenheter. Dessutom föreslås parkering i ett halvt nedgrävt parkeringsgarage under den nya byggnaden med infart från Femte Villagatan.

Information, ikon

Mer om Villastaden, Tranan 2

Samrådstiden pågår mellan 25 augusti och 24 september 2021. Sista dagen att maila in dina synpunkter till detaljplanering@boras.se är 24 september. Skriv planens diarienummer BN2017-082 i ämnesraden.

Informationsmöte
På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum och tid: torsdag den 9 september kl. 17.00–18.00
Plats: Teamslänk boras.se/detaljplan/tranan

Läs mer om planen och berätta vad du tycker: boras.se/detaljplan/tranan

Bild på fastigheten Tranan 2

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-08-30] Fler lägenheter i Villastaden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol