Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inbjudan till samråd för detaljplan på Hulta

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Känner du till den runda byggnaden Rondo uppe på Hulta? Byggnaden ligger vid Högaredsrondellen och har historiskt varit en plats för närservice. Nu vill vi möjliggöra för fler bostäder!

Vi vill ändra i detaljplanen för Hulta, Femman 43 (Rondo). Planområdet är cirka 2 500 kvadratmeter och marken är privatägd. I den gällande detaljplanen från 1978 anges handelsändamål i en våning. I det nya planförslaget vill vi möjliggöra för radhus.

Vi vill veta vad du tycker

Tisdag 17 januari håller vi ett samrådsmöte i Stadsrummet, som ligger i Kulturhuset. På mötet kommer representanter från kommunen berätta om arbetet och svara på frågor. Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare.

Om du inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du skicka dina synpunkter oss senast den 27 januari 2023 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2015-2208), din adress och ditt namn.

Hulta, Femman 43 (Rondo)

Information, ikon

Samrådsmöte

  • Datum: Tisdag 17 januari
  • Tid: Klockan 17.30 – ca 18.30
  • Plats: Stadrummet som ligger i Kulturhuset, PA Halls Terrass, 504 36 Borås. Ingång från Sturegatan 37.
Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022).

Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-27] Inbjudan till samråd för detaljplan på Hulta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol