Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nya parkeringsytor för elsparkcyklar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Från och med 16 maj måste du parkera elsparkcyklar inom markerade områden. Du kommer inte längre kunna avsluta din resa om du inte har parkerat rätt. Målet är att fler ska välja hållbara färdmedel i framtidens städer.

Runtom i Borås kommer det finnas cirka 50 parkeringsplatser. I innerstaden kommer parkeringsplatserna vara placerade med omkring 75 meters mellanrum. Statistik visar att en hög täthet av parkeringsplatser också innebär en god användarupplevelse - samtidigt som det förbättrar framkomligheten i staden.

– En av våra stora utmaningar har varit hur fordonen parkeras av användarna, det måste bli lätt att göra rätt. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt få fram dedikerade parkeringsytor som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet. I det avseendet är Borås Stad och Tekniska förvaltningen ett föredöme, säger representanter från Bird, Bolt, TIER och Voi.

De nya parkeringsytorna innebär att du inte kan avsluta din resa om du inte parkerar rätt. Det markerade området regleras med så kallad geofencing, en ny teknik som flera elsparkcykelföretag arbetat med för att få användare att parkera rätt.

– Vi välkomnar att elsparkcykelföretagen samarbetar för att förbättra trafiksituationen i Borås. Det här är ett ganska nytt trafikslag som har haft inkörningsproblem, och jag tror att parkeringsplatserna i centrum är ett bra steg för göra elsparkcyklarna till en allt mer välfungerande del i transportsystemet, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor.

Elsparkcyklar
Information, ikon

Mer om

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-05-09] Nya parkeringsytor för elsparkcyklar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol