Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Veckan som gick: inga smittade i äldreomsorgen och vissa verksamheter öppnar försiktigt

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vecka 35: Den centrala krisledningen samlar fortsatt in veckovisa lägesrapporter med anledning av coronapandemin och covid-19 och kan konstatera att det lugna läget efter sommaren håller i sig. Inom äldreomsorgen finns inga patienter eller brukare med konstaterad smitta och det finns en god beredskap inför en eventuell ökad smittspridning.

När Borås Stads krisledning sammanfattar den gångna veckan ser man att personalförsörjningen fortsatt är god eller stabil. Alla förvaltningar och bolag har god tillgång till skyddutrustning och övrigt material.

Inga smittade inom äldreomsorgen och anpassade aktiviteter för äldre

Vård- och äldreförvaltningen rapporterar glädjande nog att det i dagsläget inte finns några brukare eller patienter med konstaterad smitta inom hemtjänst, på vård- och omsorgsboenden eller på korttidsboenden.

Mötesplatser och restauranger för äldre kommer fortsatta vara stängda till den 31 oktober. Mötesplatsernas verksamhet är efterlängtad och kommer därför erbjuda anpassade aktiviteter för äldre i mindre grupper och som kan genomföras utan risk för smittspridning.

Vissa verksamheter öppnar successivt upp

Vissa verksamheter som har haft stängt börjar försiktigt och successivt att öppna upp på nytt.

Under september månad kommer daglig verksamhet att långsamt och försiktigt öppna igen. Öppnandet innebär inte återgång till det normala utan Sociala omsorgsförvaltningen har gjort ett antal åtgärder för att minska risk för smittspridning av covid-19 inom verksamheterna.

Även våra öppna förksolor börjar med verksamhet inomhus igen. Verksamheten har anpassats för att minska risken för smittspridning, därför kommer den öppna verksamheten bara ta emot ett begränsat antal besökare inomhus.

Information, ikon

Information om krisledningsstaben

Den centrala krisledningsstaben är aktiverad sedan mitten av mars och arbetar för att minska spridningen och konsekvenserna av coronaviruset, både i de egna verksamheterna och för kommuninvånarna.

Staben sammanträder en gång i veckan och informerar kontinuerligt Krisledningsnämnden om arbetet som görs.

I staben ingår medarbetare med följande funktioner:

  • Beslutsfattare
  • Stabschef
  • HR/Personal
  • Sekretariat
  • Juridik/Ekonomi
  • Kommunikation
  • Utredning/Lägesbilder
  • Säkerhet
  • Samordning
  • Extern expertis
En gul virussymbol på en grå platta. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-31] Veckan som gick: inga smittade i äldreomsorgen och vissa verksamheter öppnar försiktigt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol