Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pollinerande insekter

Det är inte lätt att vara pollinerande insekt idag. Till följd av att mer och mer mark exploateras försvinner naturliga boplatser och mat för pollinerande insekter, vilket gör att de håller på att dö ut. Så många som en tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna, och vi måste agera snabbt för att det inte ska ske. Pollinerande insekter är nämligen livsviktiga för oss människor eftersom de är en förutsättning för att många växter ska kunna fortplanta sig och finnas kvar. Växter är viktiga för både djur och människors överlevnad. Insekternas jobb är därför livsviktiga för hela ekosystemet.

Insektshotell

För att insekterna ska överleva måste de ha någonstans att bo. Solitärbin, humlor och fjärilar vill inte bo ihop så som tambin gör. Vissa bygger bon i sandbankar och andra i håligheter i döda träd eller kvistar. Tyvärr har mänsklig påverkan på landskapet lett till att många naturliga boplatser försvunnit. Därför har vi byggt insektshotell till våra värdefulla vänner så att de kan hitta någonstans att bo.

Insektshotell finns på följande platser:

Slåtterängar

En annan satsning vi gör för de polinerande insekternas skull är att vi satsar på fler slåtterängar i centrala Borås. En slåtteräng är en mark där man en gång per år skördar allt som spontant växer, utan någon tillförsel av gödsel. Slåtteräng kan se lite stökig ut till en början, men när det väl börjar växa blir den snart en vacker äng fylld med blommor och bin.

Du får gärna besöka våra slåtterängar och insektshotell. Men var varsam både för din egen och djurens skull.

Ett insektshotell i ramnaparken

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pollinerande insekter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender