Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Pollinerande insekter

Det är inte lätt att vara pollinerande insekt idag. På grund av att mer och mer mark exploateras försvinner naturliga boplatser och mat för pollinerande insekter, vilket gör att insekter håller på att dö ut.

Så mycket som en tredjedel av våra 270 vilda biarter är på väg att försvinna och vi måste agera snabbt för att det inte ska ske. Pollinerande insekter är livsviktiga för oss människor eftersom de är en förutsättning för att många växter ska kunna fortplanta sig och finnas kvar. Växter är viktiga för både djur och människors överlevnad. Insekternas jobb är livsviktiga för hela ekosystemet.

Vill du läsa mer om hur vi hjälper våra pollinerande insektsvänner och hur det bidrar till de globala hållbarhetsmålen?

Insekter och hållbar utveckling

Insektshotell

För att insekterna ska överleva måste de ha någonstans att bo. Solitärbin, humlor och fjärilar vill inte bo ihop så som tambin gör. Vissa bygger bon i sandbankar och andra i håligheter i döda träd eller kvistar. Tyvärr har mänsklig påverkan på landskapet lett till att många naturliga boplatser försvunnit. Därför har vi byggt insektshotell till våra värdefulla vänner så att de kan hitta någonstans att bo.

Insektshotell finns på följande platser:

Du får gärna besöka våra insektshotell - men var varsam både för din egen och djurens skull.

Ett insektshotell i ramnaparken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pollinerande insekter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender