Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bodavallen

Bild på Boda aktivitetsyta.

Adress: Sjumilagatan 6, 507 42 Borås

Det pågår ett arbetar för att Bodavallen ska bli ett allaktivitetsområde för allmänheten, Bodaskolans elever och för föreningar. Det som hittills finns på området är:

Gräsplaner

I södra sidan av Bodavallen finns flera gräsplaner och en konstgräsplan. Ytorna används i första hand till föreningsaktiviteter såsom rugby, Cricket och fotboll.

Elljuspår

I anslutande skog finns också ett elljuspårlänk till annan webbplats.

Kombinerad konstfrusen isbana och konstgräsplan

Största delen av året är ytan en konstgräsplan som är till främst för fotboll.
Under vinterhalvåret är samma yta en konstfrusen isbana öppen för allmänheten och bandyverksamheten i staden.

Multiaktivitetsyta

Framför Bodaskolan finns en aktivitetsyta för barn och unga som går att använda till olika saker. Multikaitivitetsyta består av flera mindre små konstgräsytor som går att använda till olika bollsporter och lek. På en av ytorna finns två basketkorgar. På området finns också en scen med asfalterad yta runt om avsedd för exempelvis skate, åka kickbikes och rullskridskor.

Därtill finns en 200 meter löparbana, en längdhoppningsgrop och en kastgrop för friidrott.

Fikaplatser

Ovanför scenen finns två platser där du kan fika.

Verksamhet på Boda

RF SISU har anställt en projektledare, Paria Sabzandam, på området som arbetar med samordning av uppstyrda idrottsaktiviteter. I dagsläget riktar sig verksamheten i första hand till barn och unga. Det finns möjligheter att engagera sig ideellt på området. Vid intresse kontakta Paria.

De idrottsföreningar som har sin huvudverksamhet på området är Borås AIK (fotboll & futsal), Borås Rugby FC, Borås Cricketklubb, Borås bandy samt Borås Basket. På sikt hoppas vi att ännu fler idrottsföreningar vill vara aktiva i området. Kontakta Paria om du har idrottsrelaterade förslag eller idéer om samarbetsmöjligheter i området.

Lån av sport och lekutrustning

Det pågår ett arbete med att möjligöra så att det går att låna utrustning för aktiviteter på isytan och multiaktivitetsytan. Redan i vinter kommer det finns möjlighet att låna skridskor.

Framtida planer

På sikt hoppas vi ännu fler föreningar vill vara aktiva i området.

I övrigt har Fritids- och folkhälsonämnden för avsikt att utveckla området fortsatt enligt den visionen som man tagit fram tillsammans med befolkningen. På önskelistan finns ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler anpassade för både skol- och föreningsverksamhet och allmänheten. En lekplats för yngre barn, utegym och hinderbana är tre andra önskemål på området på sikt.

Information om pågående utveckling och framtida planer kontakta Hans Andersson.

Senast ändrad: 2019-11-28 11.28

Ändrad av:

Dela sidan: Bodavallen

g q n C