Meny

Meny

Bodavallen

Idag finns det konstgräs och gräsplaner inom idrottsområdet. I anslutande skog finns också ett elljuspårlänk till annan webbplats.
Från januari 2019 en Isbana november till mars.

Adress: Sjumilagatan 6, 507 42 Borås

Utvecklingen på Bodavallen

Vi arbetar för att Bodavallen ska bli ett allaktivitetsområde. Ytan ska vara anpassad för aktiviteter för allmänheten, Bodaskolans elever och för föreningsar.

Det som hittills är bestämt och som nu byggs är;

  • en kombinerad konstfrusen isbana och konstgräsplan,
  • en multiaktivitetsyta,
  • ny gräsplan.

Kombinerad konstfrusen isbana och konstgräsplan

Största delen av året kommer ytan att vara en konstgräsplan som är till främst fotboll.

Under vinterhalvåret kommer det att vara en konstfrusen isbana för allmänheten och bandyverksamheten i staden.

Multiaktivitetsyta

På den stora grusytan framför Bodaskola kommer det byggas en aktivitetsyta för barn och unga. Tanken är att det ska gå att göra många olika saker på ytan. Man ska exempelvis kunna spela basket, mjuktennis, fotboll på små mål, åka rullskridskor, sparkcykel och skateboard, löpträna och leka.

En kurva, 100 meters löparbana och en längdhoppningsgrop kommer också anläggas. Det möjliggör för friidrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i området på sikt. Det planeras också att anläggningen blir en träningsanläggning i samband med JEM i friidrott sommaren 2019.

Ny gräsplan

På södra sidan av Bodavallen finns idag en grusplan. Denna kommer att göras om till en gräsplan som kommer nyttjas för föreningsaktiviteter såsom rugby, kricket och fotboll.

Verksamhet på Boda

Fotbollsklubben Borås AIK kommer att fortsätta med sin verksamhet på området. Därtill kommer Borås Rugby och Borås Cricket att hålla sin verksamhet i området från och med hösten 2018. På sikt hoppas vi ännu fler föreningar att vill vara aktiva i området.

Utöver uppstyrda föreningsaktiviteter kommer det också finnas möjligheter till spontanidrott och rörelse för olika åldrar. Fritidsbanken planeras läggas i anslutning till området så möjligheten att låna utrusning för olika aktiviteter kommer att finnas i framtiden.

Framtida planer

Inom 5 år avser Fritids- och folkhälsonämnden bygga en lekplats, utegym och hinderbana i området. Ambitionen är också att det ska anläggas ett allaktivitetshus. För mer information om pågående utveckling och framtida planer kontakta Malin Andersson.

Senast ändrad: 2019-09-02 08.16

Ändrad av:

Dela sidan: Bodavallen

g q n C