Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Natur- och anläggningsarbete

Natur- och anläggningsenheten (NOA-enheten), är en av flera enheter på Park- och skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen. NOA-enheten erbjuder arbete till 65 personer som av någon anledning är aktuella för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetet utförs i olika typer av arbetslag, fördelade på tre enhetschefer och femton lagförmän. I NOA-enheten ingår även en maskinförare samt Gröna Vägen Framåt med tre friskvårdskonsulenter. Maskinförarens främsta uppgift är att vara ett stöd till arbetslagen i deras praktiska arbete. Hen utför också slåtter sommartid och snöröjning vintertid.

Arbetslagen är uppdelade i skogs- och naturvårdslag, snickerilag och ett smidelag. Utöver det finns även Cityvärdar och ett arbetslag som är stationerat på Borås Djurpark.

Skogs- och naturvårdslagen

Skogs- och naturvårdslagen är verksamma i de naturreservat som finns inom Borås Stad. Dessa arbetslag utför också skötsel och röjningar i rekreationsområden, röjningar i stadsnära natur och underhåll av spår och leder.

Snickerilagen och smideslaget

Snickerilagen och smideslaget utför varierade uppgifter på uppdrag av andra kommunala förvaltningar eller internt på Tekniska förvaltningen. Uppdragen kan vara allt ifrån reparationer av befintliga byggnader till nybyggnationer av både mindre hus och grillplatser. Många av uppdragen utförs för Borås Stads skolor och förskolor.

Cityvärdarna

Cityvärdarna är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB, där Cityvärdarnas främsta uppgift är att hjälpa besökare i och omkring stationsområdet. De har också i uppdrag att se till att Citykärnan känns trygg. Cityvärdarna har funnits sedan 2016 och är ett mycket uppskattat inslag i innerstaden för att ge ytterligare service för stadens invånare.

Arbetslaget i Borås Djurpark

Arbetslaget i Borås Djurpark har som främsta uppgift att utföra reparationer och nybyggnation inom djurparken. De utför också underhåll av hagar, vägar och grönytor.

Gröna Vägen Framåt

Gröna Vägen Framåt är en aktivitet som Tekniska nämnden har fått i uppdrag av Samordningsförbundet. Uppdragets syfte är att arbetsträna personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, med målet att öka deltagarnas arbetsförmåga under tiden de deltar i verksamheten. Arbetsträningen består av odling, friskvård och samtal. Gröna Vägen Framåt bedriver sin verksamhet på Ramshulan och Björbostugan på Rya Åsar.

lekplats rya åsar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Natur- och anläggningsarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender