Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tomträttsavgäld

Varje år betalar tomträttshavaren en avgift (hyra) till Borås Stad som kallas tomträttsavgäld. Avgälden ändras vart tionde eller vart tjugonde år beroende på hur ditt tomträttsavtal ser ut. Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som dina räntekostnader.

Drygt 1 år innan nuvarande avgäld går ut så skickar kommunen ett förslag på ändringsavtal till tomträttsinnehavaren. I detta ändringsavtal framgår vad avgälden (hyran) för nästkommande avgäldsperiod kommer att bli. Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället (avgäldsunderlag) och motsvara skälig ränta (avgäldsränta) på det uppskattade markvärdet. Den årliga avgälden blir alltså avgäldsunderlaget gånger avgäldsräntan.

Om du vill veta hur Borås Stad har räknat fram avgäldsunderlaget för din tomträtt kontaktar du Mark och exploatering på mark@boras.se eller på telefon 033-35 72 98.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tomträttsavgäld

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender