Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tomträttsavgäld

Du hyr marken genom ett tomträttsavtal. Varje år betalas en avgift till Borås Stad som kallas tomträttsavgäld. Avgälden ändras vart tionde eller vart tjugonde år beroende på hur ditt tomträttsavtal ser ut.

Har ditt tomträttskontrakt försvunnit kontaktar du Mark och exploatering så skickar vi dig en kopia. Drygt 1 år innan din nuvarande avgäld går ut så skickar kommunen ett förslag på ändringsavtal till dig som är tomträttsinnehavare. I detta ändringsavtal framgår vad avgälden för nästkommande avgäldsperiod kommer att bli.

Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. Borås Stad bestämmer tomträttsavgälden genom att räkna fram ett avgäldsunderlag som man sedan gångrar med en avgäldsränta för att få den slutliga årliga avgälden. Avgälden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som dina räntekostnader.

Om du vill veta hur Borås Stad har räknat fram avgälden för din tomträtt kontaktar du Anders Graad, tel 033-35 72 96.

Senast ändrad: 2020-06-03 13.18

Ändrad av:

Dela sidan: Tomträttsavgäld

g q n C