Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Nedan finns en övergripande förklaring av de termer som används vid vinterväghållningen i Borås Stad. Gator och vägar är indelade i olika kategorier för att entreprenörerna som snöröjer och halkbekämpar i Borås ska veta vilka vägar och gator som ska prioriteras, samt hur dessa ska snö- och halkbekämpas.

Prioriterade gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar som ingår i de sju stadsstråken.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gång- och cykelvägar:

När vi halkbekämpar gång- och cykelvägar använder vi oss av stenflis.

Huvudgator

Större gator som leder till bostadsområden.

Metoder vid halkbekämpning på huvudgator:

När vi halkbekämpar huvudgator använder vi oss av stenflis.

Prioriterade gator

Bussgator och våra större infartsleder.

Metoder vid halkbekämpning på prioriterade gator:

När vi halkbekämpar prioriterade gator använder vi oss av saltlake.

Kvartersgator

Bostadsgator och andra mindre gator.

Metoder vid halkbekämpning på kvartersgator:

När vi halkbekämpar kvartersgator använder vi oss av stenflis.

Utsatta vägpartier

Områden på gator och leder som är extra svårframkomliga vid vinterväglag.

Metoder vid halkbekämpning på utsatta vägpartier:

När vi halkbekämpar utsatta vägpartier använder vi oss av saltlake.

Karta

Kartan visar vilka bilvägar och gång- och cykelvägar som snöröjs och halkbekämpas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förklaring av begrepp vid snöröjning och halkbekämpning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender