Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parken som Viskans gröna tvilling

Artikeln publicerades:

I centrum har Borås Stad viljan att åter vända sig mot Viskan som genom århundradena varit den självklara livsnerven. Nu kommer det blå stråket att kompletteras med en grönskande superpark från Rya åsar i norr, via Norrby, till Gässlösa i söder.

– Parken som tvilling till Viskan förtydligar vår fortsatta utveckling av Borås som en attraktiv stad, säger stadsarkitekt Richard Mattsson. Flertalet lyckade arbeten har också gjort den här utvecklingen möjlig. Ett exempel är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid Viskan” från 2002. Programmet gav en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed Viskan och har varit en betydande del av dess utveckling.

De två tvillingarna blir stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas. Vi får helt enkelt ett nytt stråk genom våra centrala delar som ger tillgång till orörd natur i vardera ände. På sin väg kommer det att fyllas med en mängd funktioner. Utöver de uppenbart sociala värdena så kan regnvatten bromsas vid skyfall och samtidigt upprätthålla den biologiska mångfalden.

En annan effekt är att grönskan sänker temperaturen vid riktigt varma dagar och ger skugga under sommarhalvåret. Likt en grön ryggrad kommer även parken att bringa ordning i hur staden över tid kommer att byggas ut. Vid parkens gränser kommer på sikt nya stadsdelar att växa fram.

– Tanken är att först lägga till ett stråk som anpassas till människans rörelsehastighet, sedan bebyggelsen och därefter infrastrukturen i övrigt. Då får vi stadsdelar utformade med människan i centrum. Ett sådant Borås blir en mycket attraktivare stad inte bara att bo i utan också att arbeta i och besöka, avslutar Richard Mattsson.

Översiktsbild över Borås och där parken ska gå
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-10] Parken som Viskans gröna tvilling

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol