Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad finns i e-arkivet?

E-arkivet är Stadsarkivets digitala arkivdepå. Här kan du läsa om vilken information som levererats till Borås Stads e-arkiv från kommunens förvaltningar och bolag, samt se vilka informationstyper som är tillgängliga att ta del av på egen hand via e-arkivportalen på nätet. Anledningen till att all information inte tillhandahålls direkt i e-arkivportalen beror på att materialet kan innehålla sekretess eller känsliga personuppgifter. Givetvis går det bra att kontakta Stadsarkivet om man är intresserad av att begära ut handlingar som inte direktpubliceras i e-arkivportalen.

Tillbaka till e-arkivet Länk till annan webbplats.

Innehåll

Följande finns i e-arkivet.

System/information

Beskrivning

Ursprung

Tillgänglig i arkivportal

LIS - Kommunövergripande ärendehanteringssystem.

Diarieförda handlingar och filer från 35 olika diarier (ca 1990-2010). Totalt ca 140 000 ärenden.

Samtliga nämnder och vissa bolag.

Nej

Bygglovshandlingar

Bygglov och bygglovsritningar från ca 1900-2012.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ja, bygglovsritningarna kan ses direkt i portalen, övriga handlingar måste beställas.

Kommunfullmäktiges filmade sammanträden

Filmer från Kommunfullmäktiges sammanträden åren 2007-2020. Både kapitelindelat efter beslutspunkt och som hela sammanträden.

Kommunfullmäktige

Ja

Assynja - journalsystem

ca 17 000 skolhälsovårdsjournaler för elever som avslutat sin skolgång före hösten 2016.

Borås Stads elevhälsa

Nej

TEAM-FHV - journalsystem

ca 17 500 journaler från Borås Stads kommunhälsa.

Borås Stads kommunhälsa

Nej

PC Diarium

Diarium för Kommundelsnämnden Bollebygd (1990-1994)

Kommundelsnämnden Bollebygd

Ja

Betyg och betygskataloger

Betyg och betygskataloger både utifrån elev och kurs.

OBS! Endast från JB Gymnasiet i Borås

Ja

Ecos 1 - ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem som använts av Miljöförvaltningen (ca 1992-2019). Leveransen omfattar ärenden avslutade till och med 2017-12-31, ca 80 000 ärenden med bilagor.

Miljönämnden

Nej

Prorenata - Elevinformationssystem

ProRenata används både för medicinsk och pedagogisk elevdokumentation inom grundskolan och gymnasiet. Leveransen omfattar dokumentation för elever som avslutat sina studier inom Borås Stads skolor och är födda år 2000 eller tidigare.

Borås Stads elevhälsa

Nej

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Hus och person

Öppettider och telefontider

Öppettider för besök

  • Måndag: 13.00-16.00
  • Tisdag: 9.00-12.00
  • Onsdag: Stängt
  • Torsdag: 9.00-12.00
  • Fredag: Stängt

Besöksadress: Sparregatan 20, Borås

Telefontider

  • Måndag: 13.00-16.00
  • Tisdag till fredag: 9.00-12.00

Förändringar i ordinarie öppettider och/eller telefontider

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad finns i e-arkivet?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender