Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tillgänglighetsdatabasen

Logotyp för tillgänglighetsdatabasen

Nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information ställer särskilda krav på omgivningen. Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur och om ett ställe är anpassat för funktionshinder innan ett besök.

Från denna sida når du en tillgänglighetsdatabas, som är en bra hjälp för dig med funktionshinder. I databasen kan du välja information utifrån dina behov. Det är främst kommunala lokaler och några av de större besöksmålen som är tillgänglighetsinventerade.

Senast ändrad: 2020-09-28 12.51

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighetsdatabasen

g q n C