Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bodavallen

Det pågår ett arbete för att Bodavallen ska bli ett allaktivitetsområde för allmänheten, Bodaskolans elever och föreningar.

På området finns följande:

Gräsplaner

I södra sidan av Bodavallen finns flera gräsplaner och en konstgräsplan. Ytorna används i första hand till föreningsaktiviteter såsom rugby, cricket och fotboll.

Elljuspår

I skogen som ligger i närheten finns ett elljuspår.

Bodavallen - 900 meter

Kombinerad konstfrusen isbana och konstgräsplan

Största delen av året är ytan en konstgräsplan som främst är till för fotboll. Under vinterhalvåret är samma yta en konstfrusen isbana som är öppen för allmänheten och bandyverksamheten i Borås.

Boda isbana

Multiaktivitetsyta

Framför Bodaskolan finns en aktivitetsyta för barn och unga som går att använda till olika saker. Multikaitivitetsytan består av flera mindre små konstgräsytor som går att använda till lek och olika bollsporter. På en av ytorna finns två basketkorgar. I området finns också en scen med asfalterad yta runt om som är avsedd för exempelvis skateboards, kickbikes och rullskridskor.

Det finns även en 200 meter lång löparbana, en längdhoppningsgrop och en kastgrop för friidrott.

Fikaplatser

Ovanför scenen finns två platser där du kan fika.

Verksamhet på Boda

De idrottsföreningar som har sin huvudverksamhet på området är:

  • Borås AIK (fotboll & futsal)
  • Borås Rugby FC
  • Borås Cricketklubb
  • Borås bandy
  • Borås Basket.

På sikt hoppas vi att ännu fler idrottsföreningar och fler boråsare vill vara aktiva i området.

Har du idrottsrelaterade förslag eller idéer på samarbetsmöjligheter i området? Kontakta Jessica Melin på jessica.melin@rfsisu.se.

Lån av sport och lekutrustning

Det pågår ett arbete med att möjligöra så att det går att låna utrustning för aktiviteter på isytan och multiaktivitetsytan. I vinter kommer det finns möjlighet att låna skridskor.

Framtida planer

På sikt hoppas vi att ännu fler föreningar vill vara aktiva i området.

Fritids- och folkhälsonämnden strävar efter att fortsätta utveckla området.

Adress: Sjumilagatan 6, 507 42 Borås

Bild på Boda aktivitetsyta.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bodavallen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender