Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bodavallen

Det pågår ett arbetar för att Bodavallen ska bli ett allaktivitetsområde för allmänheten, Bodaskolans elever och för föreningar. Det som hittills finns på området är:

Gräsplaner

I södra sidan av Bodavallen finns flera gräsplaner och en konstgräsplan. Ytorna används i första hand till föreningsaktiviteter såsom rugby, Cricket och fotboll.

Elljuspår

I anslutande skog finns också ett elljuspår Länk till annan webbplats..

Kombinerad konstfrusen isbana och konstgräsplan

Största delen av året är ytan en konstgräsplan som är till främst för fotboll.
Under vinterhalvåret är samma yta en konstfrusen isbana öppen för allmänheten och bandyverksamheten i staden.

Multiaktivitetsyta

Framför Bodaskolan finns en aktivitetsyta för barn och unga som går att använda till olika saker. Multikaitivitetsytan består av flera mindre små konstgräsytor som går att använda till olika bollsporter och lek. På en av ytorna finns två basketkorgar. I området finns också en scen med asfalterad yta runt om avsedd för exempelvis skateboards, kickbikes och rullskridskor.

Därtill finns en 200 meter lång löparbana, en längdhoppningsgrop och en kastgrop för friidrott.

Fikaplatser

Ovanför scenen finns två platser där du kan fika.

Verksamhet på Boda

De idrottsföreningar som har sin huvudverksamhet på området är Borås AIK (fotboll & futsal), Borås Rugby FC, Borås Cricketklubb, Borås bandy samt Borås Basket. På sikt hoppas vi att ännu fler idrottsföreningar och fler boråsare vill vara aktiva i området. Kontakta Jessica Melin om du har idrottsrelaterade förslag eller idéer om samarbetsmöjligheter i området.

Lån av sport och lekutrustning

Det pågår ett arbete med att möjligöra så att det går att låna utrustning för aktiviteter på isytan och multiaktivitetsytan. I vinter kommer det finns möjlighet att låna skridskor.

Framtida planer

På sikt hoppas vi ännu fler föreningar vill vara aktiva i området.

I övrigt har Fritids- och folkhälsonämnden för avsikt att utveckla området fortsatt. Under 2021 kommer det genomföras en deltaljplansutredning med syfte att det skaps ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler anpassade för både skol- och föreningsverksamhet och allmänheten.

Information om pågående utveckling och framtida planer kontakta Hans Andersson, verksamhetschef Förening- och anläggningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Adress: Sjumilagatan 6, 507 42 Borås

Bild på Boda aktivitetsyta.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bodavallen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender