Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överenskommelse vid frivilliginsats

Frivilliga bidrar med tid och engagemang, ställer upp så mycket man själv vill och väljer också vilka uppgifter man vill åta sig. Dock medföljer ett visst ansvar.

  • Frivilliga omfattas inte av tystnadsplikten, däremot av ett moraliskt tystnadslöfte. Det innebär att den som utför frivilliga insatser inte för vidare uppgifter om personliga förhållanden som rör de människor man möter. Tystnadslöftet kvarstår även sedan man avslutat insatserna.
  • Frivilliga får inte för egen eller annans räkning motta gåvor, förmåner, testamentariska förordnanden eller dylikt från en person som är mottagare av de frivilliga insatserna.
  • Frivilliga kan också skiljas från sitt uppdrag om inte det som tas upp i denna överenskommelse efterlevs. Frivilligcentralen kan när som helst avbryt ett samarbete.
  • Uppdragen är inte att betrakta som en anställning och kan när som helst brytas av den frivillige. Önskar du avsluta ditt uppdrag är det viktigt att du som frivillig kontaktar Frivilligcentralen. En frivillig ersätter aldrig utbildad personal i någon form. Alla insatser sker utan kompensation. Personliga utlägg kan ersättas om de i förväg är godkända av Frivilligcentralen.
  • Frivillig får olycksfalls- och ansvarsförsäkring under frivilliguppdrag där Borås Stad är uppdragsgivare.
  • Frivillig får introduktion till sitt uppdrag och möjlighet till handledning vid behov. Frivillig får uppmuntran i form av träffar och gemenskapsevenemang.

För att administrera frivilliga insatser kommer vi samla in vissa uppgifter om dig. De personuppgifter som vi samlar in om dig kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. De som har behörighet till listan över frivilliga i sitt arbetsuppdrag har tillgång till denna.

Dataskyddsförordningen

I december görs en översyn av Frivilligcentralens lista över alla inskrivna. De som inte varit aktiva eller delaktiga under innevarande år kontaktas antingen via mail eller telefon för avstämning. Vid utebliven återkoppling avslutas den frivillige och plockas bort från vår lista. Aktiva frivilliga finns per automatik med på listan för nästkommande år och kontaktas ej. Frivilliga kan när som helst kontakta frivilligcentralen för att bli bortplockad från listan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överenskommelse vid frivilliginsats

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender