Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Sandaredsbadet

Priser för bad i Sandaredsbadet, gäller till och med den 31 december 2024.

Priser för bad i Sandaredsbadet

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 12 bad

Årskort

Vuxen

71 kronor

604 kronor*

1 491 kronor

Ungdom 12-17 år

51 kronor

408 kronor*

765 kronor

Barn 3-11 år

40 kronor

320 kronor*

480 kronor

Student

61 kronor

518 kronor*

1281 kronor

Senior 65+

61 kronor

518 kronor*

1281 kronor

FaR (Fysisk aktivitet på recept)

61 kronor

518 kronor*


Familjebiljett (2 vuxna+3 barn/1vuxen+4 barn

182 kronor* Rabattkortet gäller 12 månader från inköpsdatum.

Rabatterat pris

Entré

Engångsbiljett

4-månaderskort

6-månaderskort

Uppvisande av

Senior 65+

61 kronor

718 kronor

747 kronor

id-kort

Studerande

61 kronor

718 kronor


CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

61 kronor

718 kronor


Recept och id-kort

 

För rabattkort, årskort, 4-månaderskort och 6-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kronor. Till omklädningsskåpen behöver du ha med dig hänglås (cirka 30 millimeter) . Det finns att köpa i receptionen för 45 kronor.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Hos oss behöver barn under 12 år ha med sig en vuxen som badar tillsammans med dem. Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB).

Badpriser för 2024

Taxor och avgifter 2024

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Sandaredsbadet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender