Meny

Meny

Stadsparksbadet

Nu har vi öppnat igen. Stadsparksbadet är ett äventyrs- lek- och motionsbad för alla åldrar. Här kan du delta i simundervisning och vattenträning eller helt enkelt bara ha kul.

Barnbadlandskap i Stadsparksbadet.

 OBS!! Lördag 15 september är vår parkering avstängd på grund av Kretsloppet. Hela Sven Eriksonsgatan är avstängd under större delen av dagen.

Taxor och avgifter 2018 i våra anläggningarPDF

Ändrade regler och åldersgräns

Från 1 januari 2017 ändras våra regler och åldersgränser för barn och ungdomar till följande:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar. Du måste fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av:

  • Svenska livräddningssällskapet (SLS)
  • Svenska badmästarförbundet
  • Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Svenska badbranschen (SBB)

Senast ändrad: 2018-09-14 19.07

Ändrad av:

Dela sidan: Stadsparksbadet

g q n C