Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du bor i Borås inte har tillräckligt med inkomster och inte kan få försörjning på annat sätt kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är sammanboende, gift eller registrerad partner, ska ni göra en gemensam ansökan.

Vid beräkning av rätt till bistånd används en riksnorm. Du kan läsa mer om riksnormen för försörjningsstöd eller göra en provberäkning för din egen ekonomi på Socialstyrelsens webbplats.

Hus och person

Öppettider och besöksadress

Receptionen är öppen:

  • Måndag-torsdag: 13:00 -14.30.
  • Fredag: 13.00-15.00.

Mottagning för akuta besök: måndag-fredag 13.00-14.30.

Besöksadress: Bryggaregatan 15, plan 4, Borås.

Så ansöker du

Om du behöver ekonomiskt bistånd kontaktar du Mottagningsgruppen, Försörjningsenheten. Telefontid 8.30-9.30. Om du har särskilda svårigheter att ringa kan du skicka e-post om att du vill bli kontaktad, så kommer vi att kontakta dig. Du får prata med en socialsekreterare som ger dig information samt skickar ansökningshandlingar.

Så utreds din ansökan

Det är viktigt att du fyller i din ansökan rätt och att de dokument vi har begärt skickats med. En socialsekreterare utreder sedan din ansökan, oftast efter en bokad besökstid. Socialsekreteraren kan komma behöva kontrollera dina uppgifter hos till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Du kan oftast inte få beslut samma dag, utan kan få vänta några dagar. Om din ansökan inte är rätt kommer det att ta längre tid.

Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du först och främst ska söka de ersättningar du kan ha rätt till:

  • bostadsbidrag
  • sjukersättning
  • föräldrapenning
  • A-kassa
  • aktivitetsstöd med mera.

Om du har tillgångar i form av exempelvis bil eller bostadsrätt och ditt behov inte är kortvarigt, kan du behöva sälja dessa.

Vid arbetslöshet eller sjukdom

Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste visa att du står till arbetsmarknadens förfogande och kunna delta i de arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Det kan vara exempelvis arbetsmarknadsutbildning, praktik, svenskundervisning för invandrare eller deltagande i Jobb Borås. Har du barn ska barnomsorg vara ordnad.

Om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du visa läkarintyg som intygar detta. Det är också möjligt att socialtjänsten vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.

Beslut

När beslutet är klart kommer du att få det skriftligt. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga och du får information om hur man gör. Du måste överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet.

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Försörjningsenheten ska se till att rätt person får rätt bidrag på rätt grunder. Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter som kan påverka ett beslut kan du bli återbetalningsskyldig. Kommunen är enligt lag skyldiga att polisanmäla alla fall av misstänkta bidragsbrott.

Om du har frågor eller vill lämna uppgifter där det finns misstanke om en felaktig utbetalning eller bidragsbrott kan du kontakta Försörjningsenheten.

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om ekonomiskt bistånd hanterar försörjningsenheten dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Den rättsliga grunden för behandlingen är att kommunen ska kunna utföra sitt uppdrag som myndighetsutövare och kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid hanteringen av ditt ärende.

Försörjningsenheten registrerar allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter, telefonnummer och annan personlig information. Enligt lag har socialtjänsten rätt att registrera känsliga personuppgifter ifall det är nödvändigt i hanteringen av ärendet. Personuppgifterna sparas i fem år, därefter gallras de med vissa undantag.

All personal på Försörjningsenheten har tystnadsplikt och får enbart lämna ut uppgifter om dig om det finns lagligt stöd för detta eller efter ditt samtycke. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns om dig hos socialtjänsten och har även rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas.

För att veta mer om hur Borås Stad hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, se boras.se/pub  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender