Meny

Meny

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte har tillräckligt med inkomster och inte kan få inkomster på annat håll kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är sammanboende, gift eller registrerad partner, så räknas era utgifter och inkomster samman.

Vem kan söka ekonomiskt bistånd?

Om du bor i kommunen och behöver hjälp har du möjlighet att söka försörjningsstöd.

Så ansöker du

Om du behöver ekonomiskt bistånd kontaktar du Borås Stad på telefon 033-35 70 00 eller via e-post på forsorjningsenheten@boras.se. Telefontid 8.30-9.30.

När du kommer på inbokat besök kommer en handläggare utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Det är viktigt att du tar med de handlingar som efterfrågas, samt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld.

Detta ska du ha med dig.

Så utreds din ansökan

När du lämnat in dina ansökningshandlingar utreder en socialsekreterare din ansökan, oftast efter en bokad besökstid. Socialsekreteraren kan komma att behöva kontrollera vissa uppgifter hos till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen, ha kontinuerlig kontakt med din arbetsförmedlare samt söka arbeten aktivt.

Vid arbetslöshet

Du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att delta i de arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden via arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Det kan vara ex. arbetsmarknadsutbildning, praktik, svenskundervisning för invandrare eller deltagande i Jobb Borås. Har du barn ska barnomsorg vara ordnad.

Vid sjukdom

Om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom ska du visa läkarintyg som styrker detta. Det är också möjligt att socialtjänsten vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.

Unga som avbrutit sina gymnasiestudier

Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år och inte studerar på gymnasiet har du rätt att söka ekonomiskt bistånd. Du förväntas kunna redogöra för hur du planerat dina avslutade studier eftersom det innebär att du ställer dig utan försörjning. För att kunna få ekonomiskt bistånd gäller samma regler som för övriga arbetslösa.

Unga som vill flytta hemifrån

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns mycket särskilda skäl för flytten. Varje fall prövas individuellt.

Du som är studerande

Socialtjänsten beviljar oftast inte ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Under studieuppehåll gäller samma krav som för andra arbetslösa. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd under ditt studieuppehåll krävs att du är aktivt arbetssökande. Det betyder att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen.

Du som studerande förväntas söka arbete i god tid innan studieuppehåll, till exempel innan sommaren.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Du har alltid rätt till ett skriftligt beslut. Du måste överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal på Försörjningsenheten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du har själv rätt att ta del av de uppgifter om dig som finns hos socialtjänsten.

Mer information

Provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kronofogdemyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-21 10.30

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

g q n C

p

Kontakt