Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nya busshållplatser Göteborgsvägen/Vintergatan

Startar: | Planeras att vara klart:

I samband med den nya bytespunkten för kollektivtrafik vid Tullen/Västeråsen bygger vi också om busshållplatserna och korsningen vid Göteborgsvägen/Vintergatan.

Vi bygger om och tillgänglighetsanpassar busshållplatserna på båda sidorna av Göteborgsvägen. Vi kommer också att sätta upp ny belysning, så gräs, samt utföra andra beläggningsarbeten på samma sträcka. Totalt byggs två nya hållplatser vid korsningen Göteborgsvägen/Vintergatan.

De nya busshållplatserna är tänka att börja användas i början av 2024.

Vägkurva
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du se vad status är för byggnationen av busshållsplatserna.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Arbetet startar i början av oktober 2023 och är planerat att pågå till februari 2024.

Entreprenör:

Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Störningar

Delvis begränsad framkomlighet. Gående och fordonstrafik ska kunna ta sig fram längs med sträckan under hela byggnationen. Vintergatan kommer att vara helt avstängd.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över var de nya busshållplatserna kommer att vara.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-04] Nya busshållplatser Göteborgsvägen/Vintergatan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol