Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Alideberg

Planprogram | Diarienummer: BN2022-108 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Wilénplatsen och det omgivande området i norra Alideberg är en viktig del av knallelandsområdet med sitt tydliga fokus på upplevelser och aktivitet. I dag uppfattas dock området avskilt från Knalleland. Området inrymmer många aktörer och verksamheter samtidigt som det attraherar ett stort antal besökare. Upplevelsen hos såväl kommunala som privata aktörer är att det finns stor utvecklingspotential i området och därmed ett behov av att tydligare knyta samman området med Knalleland och staden som helhet.

I dagsläget råder ett stort antal delvis överlappande ambitioner och viljor för utvecklingen av området, vilket gäller både från kommunala förvaltningar och bolag samt privata aktörer. Mot bakgrund av detta initierades våren 2021 en projektstudio. Där identifierades en rad viktiga åtgärder för området och cirka hälften av dessa är mer eller mindre beroende av planprogram eller detaljplan. Detta gäller till exempel Alidebergsbadets utbyggnad.

Karta

Karta över planprogramsområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om alla pågående planprogram.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-17] Planprogram för Alideberg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol