Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen arbetar med detaljplaneringen av staden, handlägger bygglov och ansvarar för tillsyn av befintlig bebyggelse. Avdelningen består av två enheter:

Planenheten

Planenheten arbetar med detaljplanering, utredningar och utvecklingsprogram samt rådgivning i planfrågor. Vi deltar även i den översiktliga fysiska planeringen genom samarbete med avdelningen strategisk samhällsplanering hos Kommunstyrelsen.

Planenheten

Bygglovsenhet

Bygglovsenheten arbetar med att handlägga och fatta beslut i lovärenden. Förutom mark-, bygg- och rivningslov arbetar vi med förhandsbesked och ärenden som ska anmälas. Avdelningen ansvarar också för tillsyn och beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och om handläggning av ärenden vid olovligt byggande och andra ingripandeärenden.

Bygglovsenheten

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Enhetschef för plan

Paulina Bredberg
Telefon: 033-35 85 14

Enhetschef för bygg

Niklas Lund
Telefon: 033-35 85 05

Utvecklingsledare

Elin Hegg
Telefon: 033-35 84 76

Stadsarkitekt

Richard Mattsson
Telefon: 033-35 84 75

Stadsantikvarie

Fredrik Hjelm
Telefon: 033-35 85 03

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Plan- och bygglovsavdelningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender