Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen arbetar med detaljplaneringen av staden, handlägger bygglov och ansvarar för tillsyn av befintlig bebyggelse.

Avdelningen består av tre enheter:

Planenheten arbetar med detaljplanering, utredningar och utvecklingsprogram samt rådgivning i planfrågor. Vi deltar även i den översiktliga fysiska planeringen genom samarbete med avdelningen miljö och planering hos Kommunstyrelsen.

Planenheten

Bygglovsenheten arbetar med att handlägga och fatta beslut i lovärenden. Förutom mark-, bygg- och rivningslov arbetar vi med förhandsbesked och ärenden som ska anmälas.

Bygglovsenheten

Inspektionsenheten ansvarar för tillsyn och beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och om handläggning av ärenden vid olovligt byggande och andra ingripandeärenden.

Inspektionsenheten

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Stadsarkitekt

Richard Mattsson
Telefon: 033-35 84 75

Stadsantikvarie

Fredrik Hjelm
Telefon: 033-35 85 03

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Plan- och bygglovsavdelningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol