Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Plan- och bygglovsavdelningen

Plan- och bygglovsavdelningen arbetar med detaljplaneringen av staden, handlägger bygglov och ansvarar för tillsyn av befintlig bebyggelse. Avdelningen består av tre enheter:

Planenheten

Planenheten arbetar med detaljplanering, utredningar och utvecklingsprogram samt rådgivning i planfrågor. Vi deltar även i den översiktliga fysiska planeringen genom samarbete med avdelningen miljö och planering hos Kommunstyrelsen.

Läs mer om planenheten.

Bygglovsenhet

Bygglovsenheten arbetar med att handlägga och fatta beslut i lovärenden. Förutom mark-, bygg- och rivningslov arbetar vi med förhandsbesked och ärenden som ska anmälas. Avdelningen ansvarar också för tillsyn och beslut om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och om handläggning av ärenden vid olovligt byggande och andra ingripandeärenden.

Läs mer om bygglovsenheten.

Inspektionsenheten

Inspekterar byggen och byggåtgärder.

Läs mer om inspektionsenheten.

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Stadsarkitekt

Richard Mattsson
Telefon: 033-35 84 75

Stadsantikvarie

Fredrik Hjelm
Telefon: 033-35 85 03

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Plan- och bygglovsavdelningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol