Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Bergslena (östra Knalleland)

Planprogram | Diarienummer: BN 2021-2212 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Planprogrammet för Bergslena omfattar hela östra delen av Knalleland samt delar av nedre Norrmalm.

Syftet med planprogrammet är att redovisa möjlig utveckling av Bergslena (östra Knalleland) utifrån platsens förutsättningar samt stadens vision om att omvandla området till en blandstad. Utvecklingen fokuserar på ny trafiklösning, nya byggrätter samt ny grönstruktur. Planprogrammet ska även tydliggöra konsekvenser av förslagets genomförande samt redovisa dess etappindelning.

Planprogrammet påbörjades i samband med detaljplanearbetet för fastigheten Flugan 6 och kvarteret Guldbaggen men har utvecklats till att omfatta hela Bergslena. Planprogrammet kommer att vara ett underlag för kommande detaljplanearbete.

Karta

Karta

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om alla pågående planprogram.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-31] Planprogram för Bergslena (östra Knalleland)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol