Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för södra Norrmalm

Planprogram | Diarienummer: BN2022-1233 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Syftet med planprogrammet är att redovisa möjlig utveckling av södra Norrmalm utifrån platsens förutsättningar innan eventuellt detaljplanearbete kan påbörjas.

Kommunstyrelsen sa 2022-10-03 i beslut § 378 till Samhällsbyggnadsnämnden att positivt planbesked är möjligt men att området behöver studeras i ett planprogram först.

Kommunstyrelsen bedömer att förtätning i området stämmer med översiktsplanens
intentioner. Planprogrammet bör omfatta dagvattenhantering, gestaltningsfrågor avseende Norrmalms kulturhistoria samt utvecklingen av Sagavallen som stadsdelspark och kopplingen till stadsutvecklingen i Knallelandområdet. Även gatunätet och eventuellaåtgärder på infrastrukturen behöver utredas.

Begäran grundar sig på att ett flertal fastighetsägare inkommit med en begäran om planändring på fastigheter i stadsdelen Norrmalm. Fastighetsägarna ansöker om att bygga bostäder, flerbostadshus med lägenheter.

Sammanfattningsvis är Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att området först
måste studeras ur ett översiktligt perspektiv då det finns ett stort intresse av exploatering i området. Frimärksplanering ska undvikas eftersom det kan försvåra en mer sammanhållen utveckling av området. Därför ska planprocessen föregås av ett planprogram. I planprogrammet kan den strategiska utvecklingen av Norrmalm fastställas i tidigt skede för att sedan ligga till grund för kommande detaljplaner.

Karta över området

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om alla pågående planprogram.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-17] Planprogram för södra Norrmalm

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol