Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flerbostadshus

Om du har en tomträtt som är upplåten för flerbostadsändamål har du möjlighet att friköpa tomträtten. Att friköpa tomten är frivilligt, och det är endast tomträttsinnehavaren som kan friköpa tomträtten. Priset för friköp av en tomträtt för flerbostadshus är 90 % av aktuellt års marktaxeringsvärde. Om du undrar över friköpspriset för din flerbostadshustomträtt kontaktar du Mark och exploatering på:

mark@boras.se eller
telefon: 033-35 72 98

Hur går friköpet av din flerbostadshustomträtt till?

När du bestämt dig för att friköpa så kontaktar du Mark och exploatering på mark@boras.se eller telefon 033-35 72 98.

För att vara säkra att kunna friköpa till årets priser ska du ha kontaktat oss senast 30 september. Vi upprättar därefter ett köpeavtal som vi skickar över till er för undertecknande. Efter undertecknande ska båda exemplaren av köpeavtalet skickas tillbaka till kommunen.

Därefter tas ärendet upp i Kommunstyrelsen. Från det att vi har fått tillbaka bägge de av er undertecknade exemplaren av köpeavtalen så tar det upp till 1,5 månader tills det att Kommunstyrelsen godkänner ert ärende. När Kommunstyrelsen på sitt sammanträde har godkänt ert ärende så undertecknar kommunstyrelsens ordförande köpeavtalet.

Vi skickar därefter, tillsammans med en faktura, tillbaka ett exemplar av det underskrivna köpeavtalet till tomträttshavaren. Borås Stad återbetalar inte redan erlagd tomträttsavgäld. När köpeskillingen är betald, och eventuella villkor för försäljningen är uppfyllda, skickar vi ett köpebrev till dig. Detta köpebrev ska du skicka in till Lantmäteriet när du söker lagfart.

Kontakta fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel 0771-63 63 63 eller din bank för mer information om detta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Flerbostadshus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
Ikon: Kalender

Kalender