Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resultat av undersökningar

I Borås Stad tycker vi att brukares och medborgares uppfattning av kvaliteten har stor betydelse. Därför gör Borås Stad brukarundersökningar regelbundet inom verksamheterna fritid, kultur, förskola, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, socialtjänst samt gator och vägar. Avsikten är att följa upp hur väl kommunen tillgodoser brukarnas behov genom att ta reda på deras upplevelse av verksamhetens service och kvalitet.

Brukarundersökningarna genomförs vid olika tillfällen under året. Förskola-, grund- och gymnasieskola genomför dem under våren medan övriga verksamheter genomför dem under hösten. Förskola, grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg gör undersökningarna varje år. Övriga verksamheter gör dem vartannat år.

Resultaten som presenteras här avser alla enheter i kommunen inom respektive verksamhetsområde. Vill man se resultat mer i detalj går det bra att vända sig till respektive enhet, bibliotek, förskola, skola, vård- och omsorgsboende med flera.

De politiska nämnderna ansvarar var och en för att ta hand om sina resultat. Varje nämnd ska göra en analys av resultatet, berätta vad de gjort där de har ett bra resultat samt vad de tänker göra för att förbättra mindre bra resultat. Varje enhet ska även de ta hand om sitt resultat och se vad de kan göra för att förbättra det som är mindre bra.

Verksamhetsspecifika undersökningar hittar du under respektive område

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat av undersökningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...