Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Internationellt arbete

Vi ska främja internationellt arbete i Borås med syfte att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv stad samt en hållbar tillväxt för staden och dess näringsliv.

Det internationella arbetet ska bidra till att:

 • utveckla den kommunala verksamheten och näringslivet
 • profilera Borås
 • bevaka och påverka omvärlden

Internationell expansion

För att främja företagens affärsutveckling på en global marknad har vi olika typer av strategier för internationalisering.

Den ökade globaliseringen innebär att allt fler företag kan skala upp och växa i en internationell värld. Det innebär sänkta trösklar för expansion och leder till nya affärsmöjligheter, men ställer också ökade krav på ny kunskap och kompetens.

Vi ser ett par olika faktorer för en lyckad internationell expansion.

 • Internationella nätverk
 • Målapassade erbjudande (bransch-marknadsplatser)
 • Ny kunskap och kompetens inom internationalisering
 • Omvärldsbevakning (omvärld- och trendanalyser)

Internationell strategisk planering

Syftet är att samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter till deltagande i utvecklingssamarbete och till medfinansiering.

Långsiktigt mål

 • Förbättra struktur och service för internationellt arbete och internationella besök i Borås Stad (med hjälp av nya EU-medel möjliggöra genomförandet av vision 2025).
 • Öka näringslivets kännedom om möjligheter och effekter av internationella projekt.

Mål 2020-2021

Skapa struktur för att stödja förvaltningar och bolag i Borås Stad för att arbeta internationellt. Forma strukturer för att stödja näringslivets delaktighet i internationella projekt.

Vad menar vi med internationellt arbete?

 • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
 • Projektsamarbete med andra kommuner och regioner, delvis finansierat av till exempel EU.
 • Traditionellt vänortssamarbete.
 • Samarbete mellan Borås Stad och andra städer och kommuner för till exempel ungdomsutbyten.
 • Bevakning av vår omvärld och informationsspridning.
 • Nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte som är till nytta för Borås Stads tillväxt.

Webbplatser för internationellt arbete

Här presenteras webbplatser som kan vara av intresse för dig som vill läsa mer om internationellt arbete, inte enbart i Borås Stad utan i Sverige och världen:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Internationellt arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender