Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Författningssamling

Författningssamlingen består av lagar, regler och riktlinjer som berör Borås Stad. Samtliga dokument är fastställda av de beslutande organen Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Det finns olika kapitel indelade i kategorier som till exempel; Allmän förvaltning, Samhällsskydd samt Utbildning och kultur. 

Kapitel

Senast uppdaterade och nya författningar

Här visas de författningar som fått nya versioner eller nya författningar fastställda av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges sammanträde

Författningar 2019

2019-12-19

2019-11-29

2019-09-26

2019-06-19

2019-05-23

2019-02-21

Kommunstyrelsens sammanträde

Författningar år 2019

2019-01-21

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:7 (ändrad)PDF

Senast ändrad: 2019-12-20 13.29

Ändrad av:

Dela sidan: Författningssamling

g q n C