Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utmärkelser och priser som tilldelats oss

Här hittar du några av alla utmärkelser och priser som Borås Stad har fått under de senaste åren.

2023

Karriärföretag 2023

Borås Stad är ett Karriärföretag 2022. Det är tredje året vi får utmärkelsen. Varje år utses de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Syftet med utmärkelsen

2022

Årets Anhörigkommun

Borås Stads anhörigstöd har utvidgats och utvecklats mycket under 2021 och 2022. Borås utsågs till Årets Anhörigkommun på den nationella Anhörigriksdagen.

Motivering till varför Borås Stad får utmärkelsen Årets anhörigkommun 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årets förebyggare av våldsbejakande extremism

Borås stads arbete med att förebygga våldsbejakande extremism utmärks av en intention att löpande utrusta kommunens yrkesverksamma med kunskap för att förstå, uppmärksamma och hantera fenomenet. Kommunen har prestigelöst bjudit in externa och interna samverkansparter för att gemensamt hitta arbetssätt. Borås stad har också generöst delat med sig av erfarenheter till andra kommuner, myndigheter och aktörer.

EITA-priset 2022

EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Hulta ängars förskola är en av fyra skolor i Sverige som utsetts till vinnare av EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning (EITA-priset 2022). Priset delas ut till skolor som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

Syftet med utmärkelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karriärföretag 2022

Borås Stad är ett Karriärföretag 2022. Det är tredje året vi får utmärkelsen. Varje år utses de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Syftet med utmärkelsen

2021

Karriärföretag 2021

Borås Stad är ett Karriärföretag 2021. Varje år utses de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Syftet med utmärkelsen.

2020

Design for all, good practice

Borås Stad har blivit vald som ett gott exempel 2019 i kategorin: produkter service och miljö/platser i använding av Design for all foundation

International Design for all Foundation Awards 2020 Länk till annan webbplats. (engelskspråkig)

Årets studentstad

Orädda för utmaningar, utveckling i fokus och stolthet över studenterna. Därför utnämner Sveriges förenade studentkårer (SFS) Borås till Årets studentstad 2020/2021.

Motivering till varför Borås är Årets Studentstad 2020/2021.

Karriärföretag 2020

Borås Stad är ett Karriärföretag 2020. Varje år utses de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

Syftet med utmärkelsen.

2019

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Borås får priset för femte året i rad för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

Universums Årets kommun

Employer branding, eller arbetsgivarvarumärkesarbete, handlar om hur arbetsgivare strategiskt arbetar med frågor som rör hur en arbetsgivare uppfattas av sina medarbetare och blivande arbetstagare. Universum genomför varje år en undersökning bland Sveriges studenter inom olika områden och bland unga yrkesverksamma. År efter år har Borås Stad klättrat i rankningen som en attraktiv kommun att arbeta i bland dessa målgrupper för att i år ligga etta.

Merkraft, årets fritidsförening

Juryn motiverar vinsten bland annat med att personalklubben har en given roll i stadens personalpolitik och ofta lyfts fram av personalchefen. Föreningen strävar dessutom efter att alla medlemmar ska känna sig välkomna, oavsett anställningsform, till exempel är deltagare inom daglig verksamhet självklart välkomna att delta.

Första plats i Humanas Tillgänglighetsbarometer

Humanas Tillgänglighetsbarometer är en årlig undersökning som kartlägger Sveriges tillgänglighetsarbete. En digital enkät bestående av 20 frågor som skickats i våras till landets 290 kommuner för att ge en bild av hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor i olika avseenden. I år har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och SPF Seniorerna bidragit i valet av frågor. I syfte att lyfta fram kommuner vars tillgänglighetsarbete utmärker sig rankas samtliga kommuner utifrån sina svar. Även regionala jämförelser lyfts fram.

Årets Utställning 2018

Textilmuseets utställning Next Level Craft har utnämnts till årets utställning 2018. Utställningen presenterade ett hundratal verk av formgivare, konstnärer och slöjdare mellan 20 och 85 år från hela Sverige med fokus på fantasi, nyskapande former och annorlunda användningsområden.

"När du träder in i denna magiska värld möter du en procession av mystiska sagoväsen. I detta fantasifulla multikonstverk där ljud och ljus skapar ett fiktivt dygn kittlas alla dina sinnen. På ett innovativt sätt visas nyskapande slöjd i form av konstnärliga gestalter. Genom en tvärdisciplinär metod har kreatörerna till de specialgjorda verken under ledning av konstnären Aia Jüdes skapat en inspirerande utställning där besökaren kommer nära föremålen och erbjuds en generationsöverskridande upplevelse".

Borås är årets innovativa kommun

Borås Stad prisades för tre smarta samverkansmodeller vid konferensen Future & Welfare i Malmö. I motiveringen skriver juryn att vinnaren får priset ”för sitt innovativa och långsiktiga arbete med att bryta utanförskap och stärka människors förmåga till egenförsörjning. Genom att stärka förmågor snarare än att leta fel och brister, har verksamheten skapat stort mänskligt värde och samtidigt visat på tydliga effekter och mätbara resultat.”

Din bästa sida

Borås Stad tilldelades första pris i kategorin Den röda tråden i Borås tidnings annonstävling Din bästa sida. Där instagramkontot @Kommunkosymen tävlade. Juryns motivering: "En lösning som kan varieras och med variationens hjälp skickar man ett viktigt budskap i olika medier, vilket är en briljant lösning. Den får oss att tänka innan vi förstår och får oss att verkligen tycka om detta sätt att kommunicera."

instagramkontot @Kommunkosymen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Borås får priset för fjärde året i rad för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräp

Årets klättrare

Borås Stad fick priset Årets klättrare som delas ut av Sveriges byggindustrier. Byggföretagen upplever att Borås framför allt har förbättrat sin hantering av bygglov och planärenden, att man skapat ett positivt näringsklimat i kommunen och sett till att kontakten med tjänstemän blivit bättre.

Hedersbevis till Borås för Sverigefinskt minoritetsarbete

Borås Stad uppmärksammas med ett hederspris för allt bra arbete som görs för den Sverigefinska minoriteten i kommunen. Sverigefinländarnas delegation utser varje år årets Sverigefinska kommun och i år inrättar de även ett särskilt hedersbevis som går till Borås.

2017

Årets utställning 2016

Priset delas årligen ut av föreningen Forum för utställare. Priset gick till Textilmuseets utställning Textil kraft med motiveringen: "Relevant och högaktuellt synar och medvetandegör utställningen Textil kraft konsumtionens olika sidor utifrån textilindustrin. Med jämförelser och paralleller mellan här och då samt där och nu bidrar utställningen till att förstå historien, omvärlden och dess relation till samtiden. En robust och skarp utställning som ger en stark samtidsrelevans genom att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid samt konsekvenserna av massproduktion och masskonsumtion av textilier."

Månadens förskola

Månadens förskola uppmärksammas av Sveriges ledande kompetens- och utvecklingsforum för all personal i förskolan. Skattkistans förskola på Sjöbo tilldelades utmärkelsen för sitt goda jobb och unika stämning.

Årets breddidrottskommun

Borås Stad utsågs till Årets breddidrottskommun när tidningen Sport & affärer presenterade landets främsta idrottskommuner inom olika kategorier.

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Borås får priset för tredje året i rad för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

2016

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Borås får priset för andra året i rad för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning.

Sveriges bäste e-handelskommun

I Ehandel.se:s e-handelsindex hamnar kommunen överst. Indexet jämför hur stor omsättning och resultat, hur många anställda och hur många butiker e-handeln står för jämfört med befolkningsstorlek i Sveriges 40 största kommuner så får Borås flest poäng.

Bästa näringslivskontor
Företaget Custice genomför årligen undersökningar om kundnöjdhet, bland annat i branscherna telecom, fastighet, inredning och säkerhet. Sammanställningen innehåller 10 418 svar från företag om hur nöjda de är med det lokala näringslivskontorets arbete med att skapa samverkan mellan företag, attrahera arbetskraft, skapa etableringar och att informera.

2015

Årets Håll Sverige Rent-kommun

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning.

Access City Award

Europeiska kommissionens pris till städer och kommuner för att belöna deras arbete med att förbättra tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att öka möjligheterna till delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga

2014

Webbstjärnor från Engelbrekt fick silver av .SE

"Sallys äventyr" från klass 2 A på Engelbrektskolan tog hem silvret i tävlingen Webbstjärnan, arrangerad av .SE.

Navet science center näst bäst i Sverige

Navet i Borås rankas på andra plats bland alla Sveriges science center i Skolverkets kvalitetsmätning.

2013

Bästa breddidrottskommun

Borås utsågs till Sveriges främsta breddidrottskommun när tidningen Sport & Affärer rankade landets kommuner kring bredd, elit och evenemang.

Borås tvåa i Sverige på tillgänglighet

Borås Stad är Sveriges näst bästa kommun när det gäller tillgänglighet. Det konstaterar 2013 års tillgänglighetsbarometer från Humana.

Maja Boger på Bäckäng Sveriges bästa kemilärare

Maja Boger, gymnasielärare kemi på Bäckängsgymnasiet i Borås, har tilldelats Kemistsamfundets pedagogiska pris till gymnasielärare 2013.

Återcertifierad som säker och trygg kommun

Alla Borås Stads förskolor är certifierade som säkra och trygga. Alla grundskolor gör trygghetsvandringar. Alla föreningar som får lokalbidrag ska certifiera sig. Det är några av skälen till att Borås Stad nu åter får utmärkelsen en säker och trygg kommun.

Borås får pris som skolkommun för sina ständiga förbättringar

Borås Stad är en ständig förbättrare — år efter år når eleverna i grundskolan bättre resultat. Därför tilldelas kommunen nu SKL:s nya skolkommunpris.

Sveriges föreningsvänligaste kommun

Det finns många starka sidor som gett Borås priset. Utöver generösa bidrag till föreningar av olika slag finns:

  • Föreningsutbildningar
  • Idrottsskola
  • Föreningsveckan med föreningsgalan
  • Boråsklassikern
  • Aktivitetsplatser
  • Arbete med säkra och trygga föreningar

Borås Stad fick utmärkelsen årets sverigefinska kommun

Delegationen tycker att Borås har en väl fungerande äldreomsorg med tre helt finska avdelningar, en finskspråkig biståndshandläggare och aktivitetssamordnare för äldre.

2012

Framtidens skolkatalog fick silver i Echo Awards

Framtidens skolkatalog från Borås Stad håller världsklass. Detta visade sig när kampanjen fick ett silver i Echo Awards och dessutom folkets pris vid den stora direktmarknadskonferensen DMA i Las Vegas.

Borås Bäst i västra på tillgänglighet

Borås Stad är bäst i Västra Götaland på tillgänglighet. Det visar 2012 års tillgänglighetsbarometer från Humana.

Borås tvåa i Sverige på it och bredband

På listan över nordens bästa kommuner vad gäller bredband och e-tjänster kommer Borås på fjärde plats, tvåa i Sverige efter Stockholm.

Borås Stad får toppbetyg av Standard & Poor's

Borås Stad är toppen. Det tycker i alla fall analytikerna på världskända kreditvärderingsföretaget Standard & Poor´s. Deras värdering gav Borås Stad AA+, vilket är näst högsta betyg.

Borås gymnasieskolor vann Diamantnyckeln

Gymnasieskolorna i Borås Stad vann Diamantnyckeln när branschorganisationen Swedma korade årets marknadsförare

Borås stad utsågs till Sveriges föreningsvänligaste kommun

Sveriges Föreningar utsåg Borås stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utmärkelser och priser som tilldelats oss

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender