Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås demokratiarbete uppmärksammas på konferens i Grenoble

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vid en internationell konferens i Grenoble föreläser representanter från Borås Stad om kommunens långsiktiga demokratiarbete för att stärka inflytande och delaktighet.

Sedan 2021 deltar Borås Stad i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nätverk ”Medborgardialog som systematiskt arbetssätt”. Johanna Armå från Stadsledningskansliet och Susanne Carlsson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är därför inbjudna att föreläsa på en internationell konferens i Grenoble 7-10 december.

– Vi har fått en fantastisk möjlighet att berätta om hur vi arbetar för att involvera medborgare tidigt i processer som rör dem. På så sätt bygger vi tillit mellan invånare och mellan invånare och samhället, säger Susanne Carlsson.

Konferensen arrangeras av Internationella observatoriet för deltagardemokrati (IOPD) och konferensens tema är ”Mot en förnyad demokrati för att möta utmaningar inom områdena klimat, hälsa och sociala konflikter”.

Den övergripande frågan som deltagarna ska diskutera är hur man kan fördjupa demokratiarbetet genom att involvera medborgarna i den politiska processen. Johanna Armå och Susanne Carlsson kommer att berätta om hur Borås Stad arbetar systematiskt med inflytande och delaktighet.

– Det är positivt att boråspolitikens långsiktiga strategiska arbete med inflytande, delaktighet och medborgardialog uppmärksammas av både SKR och internationellt, säger Johanna Armå.

Information, ikon

Mer om

Exempel på arbeten i Borås Stad för att stärka inflytande och delaktighet

Borås Stad har under lång tid haft en politisk beredningsgrupp för medborgardialog som även omfamnar området mänskliga rättigheter. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i arbetet med styrdokument så som Medborgardialog och Visionen om framtidens Borås. Några exempel som Johanna Armå och Susanne Carlsson ska presentera är:

IOPD

Internationella observatoriet för deltagardemokrati (IOPD) är ett nätverk med över 1 000 kommuner och städer runt om i världen. Det är ett forum för civilsamhällesorganisationer och forskningsinstitutioner för att utveckla, implementera och sprida erfarenheter av inflytande och delaktighet för medborgare på lokal nivå.

Vy över Borås.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-07] Borås demokratiarbete uppmärksammas på konferens i Grenoble

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol