Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftsamling Sjöbo

Nu är det över två år sedan projekt Kraftsamling Sjöbo startade och vid årsskiftet 20/21avslutades projektet, men resultaten lever kvar.

Aktivitet och hållbart

Borås Stad vill få Sjöbo att sjuda av liv och aktivitet och vara ett hållbart område. Det gör vi genom att i en satsning i projektform ta tillvara på det som redan finns på Sjöbo och utveckla det tillsammans med människor som bor och verkar i området.

Styrkan i projektet är att det är ett agilt (lättrörligt) projekt, där vi fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Medborgarna och lokala aktörer kommer löpande vara delaktiga och därmed påverka projektets riktning och resultat.

Detta är ett nytt sätt för Borås Stad att utveckla områden. Området Sjöbo är först ut och det är tänkt att de metoder och modeller som arbetas fram sedan ska kunna användas för utveckling av andra områden. Efter projekttiden ska aktiviteterna vara så väl förankrade att de lever vidare i eller som befintlig verksamhet.

Om projektet

Kraftsamlingen har som mål att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo utifrån behov och intresse. Som en del i projektet ska ett medborgarlab på Sjöbo torg etableras med syftet att öka inkludering i samhället. Medborgarlabbet kommer att bli en fysisk plats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar och andra kan mötas för att testa och förverkliga idéer som ger social nytta för individer och samhälle.

Projektet är unikt eftersom det stöds av en stor enighet bland politiker och tjänstemän i Borås Stad. Projektet är finansierat dels av sociala investeringsmedel från Borås Stad och dels innovationsmedel från Vinnova. Projektet drivs av Borås Stad i samverkan med Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset, Hemgården, AB Bostäder, Borås Energi och miljö och Innovationsplattform Borås. Andra samverkansaktörer är föreningar, Närhälsan, idéburna organisationer och organisationer från näringslivet. Projektet pågår 2018-2020.

Forskare följer utvecklingen

Vi har forskare knutna till Kraftsamling Sjöbo. Högskolan Borås genomför en implementeringsstudie. Det innebär att högskolan samlar in kunskap och resultat från Kraftsamling Sjöbo så att staden från och med 2021 kan implementera arbetsmetoder och resultat till andra områden. Samtidigt följer också Vinnova (en innovationsmyndighet) Kraftsamling Sjöbo. Det sker tillsammans med Innovationsplattform Borås som främjar innovation inom offentliga sektorn.

Vi utvecklar Sjöbo tillsammans

Tillsammans har vi ett delat ansvar för att utveckla Sjöbo, att behålla det som är bra och göra det ännu bättre och att skapa nya möjligheter. Området Sjöbo har stor potential att bli ett område som sjuder av liv och aktivitet. Det ligger nära natur, nära vatten och nära staden. Via tidigare genomförda medborgardialoger, enkäter och dialogcaféer har boende uttryckt stor optimism om Sjöbo, miljön och närheten till friluftsliv och till centrum, att boende- och fritidsmiljöer kan utvecklas och ett civilsamhälle som kan göra mera. Allt detta sammantaget innebär att området har resurser att utvecklas och ju fler som vill delta och bidra desto större utvecklingsmöjligheter.

Vill du vara med i utvecklingen?

För att vara delaktig i utvecklingen av Sjöbo kan du medverka i våra olika dialogforum. Under projektets gång kommer vi bjuda in till flera tillfällen för dig att vara delaktig. För att få reda på när och var dessa tillfällen är kan du hålla utkik på denna webbsida och vår facebookprofil. Du kan också få information via Sjöbo bibliotek, mötesplats Sjöbo och Sjöbo fritidsgård. 

Tabell som visar schemat för ...

Plats

Tid

Kostnad

Här

Klockan 18

23 kronor

Där

..

..

..

..

..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kraftsamling Sjöbo

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender