Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Den avlidne får inte äga någon fast egendom eller tomträtt. Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på tillgångar.

Ansökan om dödsboanmälan

En ansökan om dödsboanmälan gör du till Försörjningsenheten. Ta en första kontakt per telefon, 033-35 70 00 och be att få tala med handläggare som arbetar med dödsboanmälan. 

Viktiga att tänka på:

  • informera alla dödsbodelägare om dödsfallet
  • betala inga räkningar då begravningskostnaden går före alla andra utgifter
  • stoppa betalningar som ligger på autogiro
  • ta reda på om det finns försäkringar
  • säga upp lägenhet, el, telefon och tidning med mera.

Ekonomiskt bistånd till begravning

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnader för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för tillgångarna i boet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dödsboanmälan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender