Meny

Meny

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Du kan göra en bouppteckning själv, blankett finns att beställa hos Skatteverket: telefon 0771-567 567 eller så kan du hämta den från www.skatteverket.selänk till annan webbplats

Vad är en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter en bouppteckning. Du kan begära en dödsboanmälan om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne får inte ha någon fast egendom i Sverige eller utomlands.

Hur ansöker du om en dödsboanmälan?

En ansökan om dödsboanmälan gör du till försörjningsenheten. Ta en första kontakt per telefon, 033-35 70 00 och be att få tala med handläggare som arbetar med dödsboanmälan. 

Det du bör göra är att:

  • informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet
  • betala inga räkningar då begravningskostnaden går före alla andra utgifter
  • stoppa betalningar som ligger på autogiro
  • ta reda på om det finns försäkringar
  • säga upp lägenhet, el, telefon och tidning mm.

Vad gör handläggaren?

Handläggaren gör själva dödsboanmälan och skickar den för registrering hos Skatteverket. 

Senast ändrad: 2018-04-25 13.30

Ändrad av:

Dela sidan: Dödsboanmälan

g q n C