Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Den avlidne får inte äga någon fast egendom eller tomträtt. Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på tillgångar.

Ansökan om dödsboanmälan

En ansökan om dödsboanmälan gör du till Försörjningsenheten. Ta en första kontakt per telefon, 033-35 70 00 och be att få tala med handläggare som arbetar med dödsboanmälan. 

Viktiga att tänka på:

 • informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet
 • betala inga räkningar då begravningskostnaden går före alla andra utgifter
 • stoppa betalningar som ligger på autogiro
 • ta reda på om det finns försäkringar
 • säga upp lägenhet, el, telefon och tidning mm.

Ekonomiskt bistånd till begravning

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnader för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för tillgångarna i boet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dödsboanmälan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender