Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Boråsregionens etableringscenter

Boråsregionens Etableringscenter (BREC) är den kommunala flyktingmottagningen och är till för dig som är nyanländ Boråsare och omfattas av statliga och kommunla etableringsinsatser. BREC samarbetar med Marks kommun och ger samma service i denna kommun som i Borås.

Vad kan du få hjälp med?

På Boråsregionens Etableringscenter kan du få hjälp med exempelvis:

Hur får du informationen?

Informationen ges av flyktingsamordnare på ditt modersmål eller med hjälp av tolk och är individuellt anpassade för dig.

För dig som anvisas till Borås av Migrationsverket så hjälper vi till med att ordna bostad, detta gäller inte dig som själv väljer att flytta till Borås utan anvisning eller tar hit dina anhöriga genom anknytning. Då är det du själv som helt ansvarar för ditt boende.

Sammarbetspartner

Boråsregionens Etableringscenter samarbetar med olika aktörer såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Servicekontoret och andra berörda instanser inom kommunen för att underlätta målgruppens etablering

Mötesplatsen

Inskrivning hos alla myndigheter sker på samma ställe vid samma tidpunkt. Du möter då BREC flyktingsamordnare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skattemyndighetens personal på Servicekontoret som ligger i Försäkringskassans lokaler vid Stora torget i Borås. 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-05-13 12.27

Ändrad av:

Dela sidan: Boråsregionens etableringscenter

g q n C

p

Kontakt