Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Service och stöd för nyanlända

Kommunen erbjuder olika stöd för att nyanlända ska kunna komma in i samhället och börja arbeta eller studera. 

Du som har fått uppehållstillstånd

Har du fått uppehållstillstånd så hjälper kommunen till med boende endast för dig som har blivit anvisad från Migrationsverket.

I Borås är det flyktingmottagningen som du ska vända dig till för att få råd med bosättningen vid inflyttning, hjälp med anmälan till barnomsorg eller skola och till undervisning i svenska för invandrare, (SFI).

Flyktingmottagning

För övriga som själva hittar sitt boende så får du genom Flyktingmottagningen endast råd och stöd vid inflyttningen, hjälp med anmälan till barnomsorg eller skola och till undervisning i svenska, SFI.

På Samhällsorienteringen har du också möjlighet att gå Samhällsorienteringen, SO som innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Vill du lära dig mer om svenska samhället?

På Samhällsorienteringen har du möjlighet att gå Samhällsorientering, SO som är en kurs i svenska samhället. Kursen är i form av samtal, vilket gör att man gärna får komma med frågor och synpunkter. Du får får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Samhällsorientering (SO) - Kurs i det svenska samhället

Vill du lära dig svenska?

Du som är ny i Sverige och vill lära dig svenska kan få svenskundervisning av kommunen.

Svenskundervisning Sfi – svenska för invandrare

Har du frågor om kommunens service?

Till kommunens mötesplatser kan du vända dig till för att få hjälp och stöd i frågor kring den kommunala servicen, kontaktuppgifter till andra myndigheter, hjälp med att fylla i blanketter.

Kommunens mötesplatser

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Service och stöd för nyanlända

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender